Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 58 to 97 of 129 · Next page · Previous page · First page · Last page

BAKAAAAEAACAAAAABAIAAAAAAAAEAAKEAIAAQAAAAAABACAAAAEAAQAQAAKAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIQACAAOABACAQAgAAEAIAABACAQAgAAEAAAABACAQAgBB

BA8BAAQAIAAACQAIAEAAAAAIAEACABBAAQAIAAACQAIAEAAAAAIAEACAJAAACABAAQACABgAAAAAABgAQAIIAAACABAAQACABgAAAAAABgAQAICABgAQgAQAIAEAEgAEgAABIABIABgAQAIQAIAEACEgAEgAABIABIA8ABIABIAQACQACAEgAEgAABIABIAABIABIAQACQACAEgAEgAABIABIAIABIABACQACQAgAEgAEAIABIABAIABIABACQACQAgAEgAEAIABIABQACQACABIABIAAEgAEgAQACQACAIABIABgAEgAEAACQACQAIABIAB8QAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACEABQAEABQAEABABQAEABQAEABQACgAIACgAIACgAgAIACgAIACgAIqIAgAAEAAgAACCAQAAACCAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABAAIIAgAAEAAgAACCAQAAACCAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABAAI

BA8BgAQAIAEACABgAQAIABIABIABIAgAEACABIEgAEACABgAQAIAEACABgAEgAEgAEgAEgAEACABgAQAIAEACABgAEgAEIABgAQACACQACQACQAIAEACIABgAQACABgAEAEACABgAQAIABIABIAEACQAIAEgAEgAEgA8UAKAFgCAAAAFAAAAKAAAAFAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAEgAQAIAEAIABgAEgAEIAEgAQAIAEAAgAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAACABAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAgAEACABIA8ACgAIAIACgQAEABEABQAACgAIACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAEABABQAEIACgAACgAIAEABgAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIACACgAIEABQABQAEAEACABEACAACgAIACAAEABQAIACgAQAIAEqIAABAAEQAgAAEAAQABgiASCIIhkAKCIJggESCgAAEAAQABACAQAAABEAJEERQAFREkQgkASCIJACAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABBAI

(1 edit)

Increible

=)

BAUgAAACAEgAQgAQACAGgAAgAIACgABABEAIABAB0AkECgACACKAHQAQAKAMACoAIgBQAFABMACoAIgIIAUABogBAADAAYAAwAAAGAAMAAgBAADAAwAAgBAAMAAYAAADAAGAAwAAgBAAYAAwAAAGAAMAAgBAADAAYAAwAAAMgB4AAADYAOAAwAGgDAAMgB4AAOIBAAAWAAAiGEYA-QAiASEgAgFBIoIQBEEWE4AA

oh yea

BAdACAAAAIAAAAIAAAAIAAAACAAAAIAAAAIAAAAIAAAACAAAAIAAAAIAAAAIAAAACAAAAIAAAAIAAAAIAeAFQBUAFQBUgCUgCoAKAAAFABUAEQBQgCQgCAAKAAAFQBUAFQBUgCUgCoAKAAAFABUAEQBQgCQgCAAKAAeAIEAggAACIAIABgACACEAIgAgAEACIAIQAggAACEAIgAgABACBAIBAgQAACEAIABgQAACBAIEAgABACIVABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAA

i changed it a bit

BAdAAAAAABAAAABAAAABAAAAAAAAACAAAACAAAACAAAAAAAAAIAAAAIAAAAIAAAAAAAAAEAAAAEAAAAEAeAFQAEAFQAEgEEgAIECAAAFQAEAFQAEgEEgCAAoAAAFQAEAFQAEgEEgAIECAAAGQBSAFgBUgCUgCCAADAeAIEAggAACIAIABgACACEAIgAgAEACIAIQAggAACEAIgAgABACBAIBAgQAACEAIABgQAACBAIEAgABACIVABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAA

BAUAAEBRAAIBAAAEBAgAAACACAAAICAAQAIAABAAIAAACQAAIAAAAAEQAeAAAAgAIAAAAAABAAAgAAAAABAACAAAAAACAAAAAEAAAAQAIAAAAAABAAAAAABAAAAEAAAACgAAAAAAQAKAAACAAAACAAAIAAAAACAIBAAEAAHAACAAAgAAAAEAAAACAA

idk what to call this someone hlepalfokks

gonna make a song using this as a base, lets go

BAyAAGAEAADIAAABgAIAAgAIAEgAEABgAIAEgAEACgAQACQAIACABIACgAQACoAAgCQAEgCAAKACABIgCQAIACABIgCQAEgCAAKABQAEADwAEABQAEABQAAAEACAAgAQAIACgAIACyEAAAAAAJAAAAAQCAAAAAgAAAAgAAQBAAFAAQAAQBAAFAAQAAQBAAFAAgAAgCAAKAAoAAADAAAAAwAAgCAAIACUAEQBAAEAAUAEQBAAEAAUAEQBAAEAAUAEQBAAKACoAAAKACoAKgDABgAEABOAEAB4AGgA4ACgB4AAA

last one 

BATAQAAABAAEAAAAAAEAAEAAABAAAAAEAAgAAAEAAgAAgAEAAgAAABlACAACAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAgAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAIAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAABAAQAAAEAAQAIAATAIABAAEgAAAEgAAACQAAACQAEgAIABAAEgAAABIAAgAEACABAAIOgBwAAYAQAAGADAgBABAYAMAAGAEAgBwAAYGAYA

I'm still playing this goddamn game

BAJAAAAAAAAAQAAQAAAAAgCAAKAKgKAAqQFqgKoCUBqgKoCAgKAAqAA7EACABgAQAIAEACgAIACgAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAIACgAIAAAAAAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAABAACAAEAAIAAQAAgAAABqAAEIAgAAAAAAAAAAAAAAACEAQAAAIAgAACAIAAEQwAADAEASAIBgEASAABIUAQBABgEASAIBgEAUABDANAQAYBgEAWAIBAFgQBQFAEAWAIBgFASA

I did write sheet music

BAAPekEJRSk8BA-nEJRSkEBA-HBgAwBg5fAg_JQCEhgHT-HBgBgBg5fAg_AQAEA5PAg_JQCEhgHAg_JRSkEJRAgPJSikIJeAA

BA8IABACAIAoEECCBlAAgIAAEAAIAAAAIQABAEAIBACABAJAIAIAQRJIACQBiQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgAEACABgAQAIQECSAJgEEiAFgACABgAQgAEgAEAIAEACABCQACQAAgEAIAIBAQAgEAIAIBAASAgAgEA8QAAAEAAgAAABAACAACAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAQAAAAgAAABAAIAAAABAAAAAAAAAAAAoARIIEBKABAIABIAEgAEACQACABIABgAEgAQAgAEgAEAEACABgACQACQAQAIAEAGACABgACABgAQAACQACABIABgAB8AAAAAAAQAAAAEAAAAAAACAAAAIAAAAAAEAAAAAAAAAIAEASAIAEACAQAEABQAEABQAEABQAEABQAAAAABgAQACABgAEACABIAEACQAIAEgQAIAEACAEgAEgAQAIABABIABIAQQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAqFABgUAQAiTAEASACBAeABBCIIQgACEEIggABEgAAAAIQAAACAAAgABAAJkkQSCJRkkQSEJJkkQCAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCDJMkwAADJSYIRCDGS

wow thx

someone please make this song more interesting

BAAAyAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIACAAIAAgAIAAgAAABQAAACAAEAAAABAAgAIAAgAAACgAAACAAEABAAIAAQACQAIAEACgAAACAAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIQAEABQAiABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAA

Here you go dude


BAAAyAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIACAAIAAgAIAAgAAABQAAACAAEAAAABAAgAIAAgAAACgAAACAAEABAAIAAQACQAIAEACgAAACAAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIQAEABQAiABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAA

um this link just gives me the exact same song unaltered

dude...

i mean...am i wrong

oh.. im not doing it again it sounded good though

I tried my best UwU


BA8AEAAQAAgAIAAABAACgAQAAABIACAAIABIAIABQAAACQACAAgAEABAAAACQACACQAEAAgAEgAAAIAhQAABABEAIACAEAEAAEAAABQACQAQAAgCAAKAAAAAQBAAFAAUAAgCAAAAAgAAACAAEABAAIAAQAEACAAIABQ7AAACAAEAAQAAABAAIAAQAAACAAAAAgAAABAAEAAQAAACAAEAAEAAAAAACAACgAAAAACAACgAAAAACAAAQACACQACACABgAAACABAACABIAEABAAEAAIACAAQAAACgAAACAAIACAAIAAQAAABAAEAAgAAABAAIA8AIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIACAAIAAgAIAAgAAABQAAACAAEAAAABAAgAIAAgAAACgAAACAAEABAAIAAQACQAIAEACgAAACAAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIQAEABQAIAEACgAAACAAIACAAEABgAEACQqABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAo

nice

BA8AEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAQAEgAIAAgAAQCAAAAIACQAEAAQAAIBAAAABQACgAAACAAJAAAAgAIABQAAABAgEAAAAEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAgAEgAEgAQAIAEACQACQACABgAQ8AEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAQAEgAIAAgAAQCAAAAIACQAEAAQAAIBAAAABQACgAAACAAJAAAAgAIABQAAABAgEAAAAEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAgAEgAEgAQAIAEACQACQACABgAQ8AEACIAEAAQAAABAAAABgACABAAEAAQAAAAQAIgAQAAABAAEAAAAEACIAEAAQAAABAAAABgACABAAEAAQAAAAQAIgAQAAABAAEAAAAEACIAEAAQAAABAAAABgACABAAEAAQAAAAgAEgAEgAQAIAEACQACQACABgAQqABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAUNRxEVTUMR1EFTUNRxE

hhhhh why would you not have this on the pico 8 bbs this is AWESOME

i have a pico 8 player on my phone that allows for saving game data, so why not add a save feature? plus, if you were to put this on the bbs, you'd probably get more recognition! i've seen a fair few sequencers in pico 8, but DEFINITELY not at this level. Great work!

It would be great to test this but the CDN is blocked on my country 💔

Use a VPN

Like this one: 

BAeAIAAgABAAIAIAAgAAACAACAAEAQAAAAUAIAAAAJAEAAAQEACAAAEEAgAAAAAACAAAABAABIAAAIAAABAUBEAIAAABCAIAACBAACCAgAAAEAAgCAAAgAAAEgAgAAEAgACAAIQAAAoAIAAAAAQAAAAAABAAAAAEAAAAAAACAgAQAAAACABAAAAACAAAAAABAgAAAAAABAAAAAEAAAAAQAEAAAAAIAAAACAABQAAAEAAAABAAQQAIANAFESA2ACCAUQABYDIIQQAgEwFQAIChAAQWB

kiki do you love meeeeeeeee !!!!!!!!!1eeeeeeeee

made a new thing BAKAAABQAEABAACAACEAAAABQAEABAhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgA4BijXIOegAAAAAAAAAAAQBAJEAApAEAJCQAIIAQPQCAAHAAcAAwBAQAAAACgAQAIARAEABQAIACABgAIACgAQAIAAcAAwBAAHGAAAAgkWSUVRlkKqg

my song: BAKAAAAEABgAIgAIACgAQAEQAEABgAUABQAEABIACABQAIACQACQACQAEABQAAACgAAABIAEACAAAAAAAAABAUAABQAEACgAIgAIACAAAAAAAAAAAAIACgAQAEABgAIACABQACQACQAAA

BAUAAEACABAAEAAIAAABgAQAAACAAIAAgAEgAAABAABAAEABgAAAEAAIAMCgAIAIACgAEABQAQAEABAAAAAAAAAoAIPAAQAAABAAEAAACAAIAAgAAAAAAQAEABABQAgAIAAOAAAAAAAAQAABCIAABAHAAhCJMEAAAQAARACCAB

BAKJIAkgAQSAAJBAUEAQRAAqAAoCAAKAAgAIACgAAACAAAACgAIACAAEABKAIAAIAAIAAAAAAEAAAABIABIABAOABAAIEAABAEAQgQAAAgwEAJAhASAIBQUYEAEhA

this is  super cool! here's my song. its pretty short, but here it is:

BAUABIABoAAAAQAAAAAJEAAAAIAACACABkAAACAAgACAAUAAQBAAFAAUAUABIAEIAAEAQAAAEQAAIAQBAAAAABABABEQAEBUgAIAEACABgAQAIAAUoAAgAgAAgAAASAQQAAAJEgAEAAwAAADAAYAAgBAAQAQAQAAgCAAKAAOIQAgQAAkIFgAAMGGwAGDADgxAADAMAIABAMAMA

(1 edit)

I charted bopeebo neo in this game from a friday night funkin' mod...

BA5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAIAAAEAABAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAQAAAE1ABABBIACgAAAgAAgAAAEAAgAAgAAAEAEEgAIACAAACAACAAQAAACAACAAQAQQACgAIAAAIAAIAAABAAIAAIAAABABBIACgAAAgAAgAAAEAAgAAgAAAAAAAAAAAAAAAAABIABABIAAABEAAApAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEA

It's simple but if there were more spaces I would've made the full song.

(1 edit)

Why do I love this game so much...anyways here are some songs idk 

BAKAEgAFAAKABAAoAAQAAAAQBAAUAIRAAAACQABAAQAAAEAAABBAAQAAACAAIABIABgAQAIAEACAAKAAAAEAAgAAgAAAAAIgAAAAAAEAAHAAACEAIAABCCEAAABCA


BAKAAJAAAgEAAICAQAgEAAgICAAAQAUAAIABIABgAQAAAAgAAAAAAgAAABBABAAIBAIBAgCEBiAAgEAAFQBUAKAAAAKAAAAAgCAAAgCAAAAAAAKAAGAAgAAAAgAAAAAAIA

(4 edits)

BAKQCAgBQACAAABCABIAIACIAQACQAKCAAAAIAEAAgAAAAACAAAQAAABAAKBgAQAIAEACABgAQAIABIABIABIAHBMAgAEAAJAAAECQAQBA

First time playing this-


BAKBgAAAUAAAAgAAAFAAggBABAAEACKAIAAAAAACAAAAAIAAAAoAGAAMQCKDgBwAYAMAGADgBwAGwAGwAGwAGAOBCQABCCCAABBACAwAAKACAAQBFAQAAABABIQAB

Attempt #2-

+ add one space in the third instrument-

BAKAgQAEUAAAAQAAAAIAAAAgAQAIAAKEAICAAqAAiAACCAAAQiAEIADAAIAHBARAAHK88pQHPAUAAKA 

Attempt #3-

BAKEiQgQgAEAIgIgQAIAgQAAQIAQBIKgAQABAACAEABIAAACAAEAAEAAACAHUEHVSARQgIIElIAIRFA

Attempt #4-

fun fun fun

BAUgAAACAAgAAgAAACAAgAAgAIACgABAAEAIABABgAAACgACACIACQAQAKAIACgAIABQAEABIACgAIgAIAEABogAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAQAAABAAEAAQAAABAAEAAQAAABAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAANIBAAAWAAAgEAAAYBAAASAAAgFAAkAAgEAWA

BAUABEAEgAQABABgAEAEQAgABIAEIAEAEQACABABEQAQAQABEAEAEQACAAKgAAAIABABCQAAAQQAEACAACAEAAHQBDAIcgQACFMAgwBCAI

this is fun 

BAKAIACgAIABgAIACgAEACgAIACQAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAACACACABAAFEAUACSACICQABgACBCABgACACSARABABKABgAKAIAACAAAAAIAAAACAAgAAAIAAACHEAQAIBAEASQQARAoAAD

BA8QAAACAACAAEAAIAAABAAIgAEAEACQAAgAAACAAIAAACAAEgAQAIAEgAQAIAAQAAQAIACgAEgAEACABgAQAIABIAAgAAACAAIABIAEACABgACABIABAAEACABgAAABAACAAEACgAQAAgAAACQACAAQAAABAAEACAB8QAIgAQABgAEACABAAEAAQAAgAEACAAEACABIABAAEAAAAgAQABgACABAACABEAAgAQAAgAQAEAAABgABQAAgAQABgAAABgAAABgAAABIAQAIAAIAEQACAAgAAAIAEACQACQACgAQAIAEACABgAEAAEAAEAAEAAIA8AQAgAhACEAABQAEABIABIAEACABQACQAEABAAEAAQAAABIABQAIAEoAUAKAFQAAABAAEAAQAAABAAEAAQAAABIABgAQAIAAgAAACAAIABIAEAAgAAABIABIAFAAUAAQBAAFAAgAQACAAEACQAAAAgAQACAAgAQACqCAAJIgAAgEUAABACAJIABhBIIMABhBIIMAAhFIASAgSAIEiAgSAIMSggBFFRZILBFlRYILBFlR4ICjIMiwICjIMiwICjIEUUVVVVVVVVVVVVVVVR

help im addicted to this game

BAUAAIAAIAAAAEAAABAAAACAACAAgAEACgAAQAEAAIAEABgAIAAIACAEAUEAQACQAAgAQAAIAAgAAAEACAAQAEgAQACQAAAAQAAAAQAAACAAQQAAeAQAAAAQAAAAQAAAAQAAAAQAAAAQAIAAAAEAAAAEACAAEAAAAEAAQAAAIAAACAACAAgAAgAAAIAAIAAACUAABACAAAABAAAIAAAAAAIBDCBAIAAgAIYQIAgAACAAAgAAAAIAAAAC

this game is very cool also the save files look like they are having a stroke

A stroke and seizure at the same time

BAKwAAABACgAEAEgAFAAEAEACgAQAIKABgAQAAAAIAEAAAAAIAIABAAIAEKADgAAAAGgAEAQACABACIABAABADHwgAACRQQABAAQIAIACG

iiiiii like this

BA8YIACQAIACRIIBiQEIQCQAIDCRgIBCQIIECRAIICTAIAiQQIICUAKAiQAIBCQIICSQQICSQEIESQEoACUQIEKQQIQiQAIQCUAIgCJAIQCUQIICSAIACWAJACSQICCRAIQCQAAACAABQACQACQAABQAEACABwAMACg8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIAAIAQAAIAQAAIAAQACAAQAgAAABAABACABAAIAEACgAAACIAEABAAIACgAAQAEABAgAIAABQQAEACABgAQAEABgAEgAEgAEIACgAIA7AAAAAAAAEAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAIACgAIABIABIACgAIAAAAEABQAEACABgAIACgAIABIACgAA upgraded song

BA8YIACQAIACRIIBiQEIQCUAIDCRgIBCQIIECRAIICTAIAiQQIICUAKAiQgIBCSIICSQBYASQEIESQEoBCUQIEKQQIQiQAIQCUAIgCJAIQCUQIICSAIACWAJACSQICCRAIQCQAAACAABQACQACQAABQAEACABwAMACg4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAIACgAAQAEABAgAIAABQQAEACABgAQAEABgAIACAxAAAAAAAAEAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAIACgAIABIABIACgAIAAA my song

what do the ingame buttons do

also how do you reset the song so you can play it later.

BAAAKBIlJMcFCIESMRXSBEaYogOCAkCGA

i like this one for some reason

(1 edit)

Here's another song that I did:

BAoAIABgAEQAAAAQAIAAAAAAAAAAAAACQAIABEAAAAEACAAAAAAAAAAAAgAEACQABAAAABIAAAAAAAAAAAAQACAAQACAAAgAAAEAAgCoAKgCoAPAIgAVAAACIUBAAgAiUAAFAAoAAgCAAAAFAAAAKAFoAIACAAIACAAIACAAIACAAIACgAIQAEAAQAEAAQAEAAQAEAAQAEABQACgAAACgAAACgAAACgAAACgAIACQAEAAQAEAAQAEAAIACAAIACgAIAqABgAAQAIAAEACgABgAAQAEAAEABAABQAIQAEAAEACAABgAAQAIAAEACAABAAAQAAAAEAAAABAAAIAgAACAIAgABCEIQgAhEABAIBQAASAEAgEABA

Not as good as my other one but still pretty nice.

BAKgAAgAAAQAAgACAAAAAAFEAAgAIAoAAIIAAACAAAAAAAIAAAAAAAAEAAAACCAAgAAAAAAAACAAIAQAAABAAgAAABIAJIARICRICxAiQACQABABggQQIAEgCABgQQCIBAJIBJIBAPeACAAAACAAQAAAACAAIAQAAAAEAAggAAAgAAAEAQAgBAACAGAACABEAQAIABIAEgAEgAQAIABgQAIABA4HAQQAAFCQABBABCIEgAB

also, I want yall to add to mine and see what you can make out of it.

BAJAAAAAgAAAAgAAAJAFGBAAASAIEAAAEhAAwAAAAAAABBgAAAJAQAAEAAhENAwAANBABkQASAAHABEAAIABAAEQAAiBEAA

Didn't add much but i hope you like it ^-^

BAZAAAAAgAAAAgAAAJAFGBAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFICRAARgIAAdEAAAEhAAwAAAAAAABBgAAAAAAAAAAEgAQAIAAAAIQAAAAAAgAQAAAAAAAAAAAAAAAACQAEAAABgAAAVAQAAEAAhENAwAANBABkQASAAAAQAIAEgAQAAAAQAIAAAAgAQAAAAAAgAPABEAAIABAAEQAAiBEAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEA

Try to make a better song than this:

Version 1: BAKACgADwAgAIYAGAIACqgKUBqAVgKeABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACEAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEggAdABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAgAIAAAAIACAAAACgAAAAgAIAVAgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAAAAKAAAgCAAAoAAAAKgACgCIgAoACIAKAA

Version 2: BAAeABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACCAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEgQAeABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAIACAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAgAIACgAVIgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAAAAKAAAgCAAAoAAAALAEAwCABAsAQgALCE


Enjoy! :)

(2 edits)

(Remember to copy the song from the comments on the page before you start the game, because else copying other text from the page won't work. If the game is already running, just reload the page.)

(1 edit)

Nah, you can copy any time, there’s just an issue with one of the ones pasted here missing a character.

Sequence8 ought to show an error for that instead of doing nothing, but I haven’t added it yet.

I meant copying songs from the same page as the game is on, from comments.

(2 edits)

Here you go dude really liked the second one so, i made it a bit spicier

BA8AAAAAACAAAAAgAAAAAAKgCAAIAAAAAAAgAAAAAAIAAAAAICiAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAQAAABQABgAQACABgAQAACQACQAQIAAhAAECAQAIABIAEgAEACQICRgIQEiARAAAAAQIQoQAAAAAAACABAAACQAA4ABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACCAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEgQAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASASQCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIgIRAAAAAQBAQgAA4ABQAAAAQAEAAAAEABAAAABQAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAIACAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAgAIACgACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgEgEkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIQYQAAAAAQIAQIAAqIgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAAAAKAAAgCAAAoAAAALAEAwCABAsAQgALCEAQAACAAIgAABAIAAgACAEAgAAACIAQAACAAIgAABAIAAgACAEAgAAACI

i made a remix of V1 too


BA8ACgADwAgAIYAGAIACqgKUBqAVgKACIgAiACIAIkACAAQCQCSAggCUgCAAoAFoAAAKIRIAAgCSECAgEQCIBAIAFgCAAkASAJAAkASAAIhggEECAJQCkAJAAAAkAJQCkAAAACgAIACAAAKgCoAKAQCIBkAAAIACMAD8ABIAIgAAAIABABIAEgAgACABIABQACACIAAACQAQACABIAIgAQACEAEgAgACAAgAEAEgAQACACIAEggAAAAABgAQAAgAQAIAAgAQAAABgAEABAAIACgAIAAAACgAIACAAAgAIACgAAgAIACgAQACACEAEgAgCBgA8AAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAABQAAABAAEAAQAAABAAEAAQAAABgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAAAAAAAAQAIAEACABIABgAQACABgAAACgAIACAAAAAAAAAAAAAQAEABQAAAAAAAAAABIAIQAQACACEACqAgCAAAoAAAAKAAAgCAAUoAgCAKAoAgCAKAoAgiCKKoogiCKKoogiCKKoUBgCAKqoAgiKAAUBAgKCAgQACKAAgQACKAAgQACKAUUQRBAIEgQACKCQ

(3 edits)

this is a little tune i worked nothing on rlly lol I guessed the tunes and i basically have a natural talent i guess XD 

BAJAAAAAgAAAAgAAAJAFGBAAASAIEAAAEhAAwAAAAAAABBgAAAJAQAAEAAhENAwAANBABkQASAAHAAEAAIABAAAQAAiAEAA

tell me what you think lol

FYI it looks like you’re missing a character at the end of this one. It should work with an extra “A” (but I don’t know if that’s correct for your song or not):

BAJAAAAAgAAAAgAAAJAFGBAAASAIEAAAEhAAwAAAAAAABBgAAAJAQAAEAAhENAwAANBABkQASAAHAAEAAIABAAAQAAiAEAA

oh alright thank you

IT WOOOOOORKED THANK YOU

How do you put in a song from the notes people keep commenting

Press this button, then press Ctrl+C to copy the song to your clipboard

Copy song button

Thank you!

Uhhhh, it isn’t loading in when i put in the sequence

(1 edit)

Seems that pasting some songs just doesn't work. I have been successful at copying and pasting my own songs, but when I tried in example pasting @Killua's song it didn't work.

Killua’s song is missing a character at the end so it’s invalid. If you add an “A” to it, it will work :)

Viewing most recent comments 58 to 97 of 129 · Next page · Previous page · First page · Last page