Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 189 · Next page · Last page

BAxBgAQAIABgAEACQAIABgAQAIAEASAIAEACQAIABgAEACQACABIABAAEACABgAEACQAIABgAEACABgAQAIBgAQAIABgAEACQACACQACAEgAEAEgAEAIABoAEgEgAEACABIABEygAEACABIACABgAIABIACgAAAAAAIAEgAEACgAEgAIAEACgAIAAAAAACQAIAEgAIAEACgAEgAIACAAAAAgAQACQAIACQACgAQAIAEQCIAEACIAEACABCABgAQABgAQAIABEQAAAyAAAAAAAQAAgAIACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIACgAQACQAAAAAAAAAAAAAAABAACgAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAgAIACQACABgAQACQAIAEgAEACQACABQAIAEgAEgAEgAAHIhAEESIABgECQQIhAEA

BAKQAIAEACQAIABIAEACABgAEgAQACUABQAEABQAEABQAIACgAIACgAIACABQAEABQAEgAIAEABIACQAEACgAKAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEHgBACAMAgAAGAIAwAACA here's mine

This is awesome, I'm 100% gonna use it for some chiptune edm or something

here's the first loop I made!

BAUAAIBAAEIAAAEAAAgEAAEAEAACAEAAAAAqAAAAAAAABAAIUIAAAgAAASgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAIAAAAAAAAAgmQAAAAAAAAAABAAAAAAAACAAAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAAABAAAAAABAAAAAAAAAEAAAAAAAAIAAAAAAQAAAAAAAAAIAAAAAAAAAgAOIBASAkAgAAAoiAQAACASAAgAAIGhBgAAomAQAA

decent game music

BAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAEgAQAIABiAEgACACCAEAIQgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgCQAEgCQAEgCQAEoCUAFqAFQBqAEgCQBoAFgCUgCUgiUEKCFgCQBKKAIgAEgAEACABEAEIAQQAAhAAEBIHgAgAAIAIAACACAgAgAA

Sussy Song:

BAAAn8DAAAAAQAAgAAABAACAAQAAACAAQAAAAAAAABIAEAAAAAAAAAAgPAwPAAAAAABAACAAEAAIAAABAAIAAIAAAAAAAAAAACABgAAgAQAIAPEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAQAA

PS: You have to add an empty line on the fourth audio channel, otherwise the drums get off

BATUIhIAAAAIAEBABAQAAQAAAKpgqAAACAAAAAAAAAAIIAAAECAACATAABAAAECAEAAEAGAABAAECIAAAAAAAQAAAQIAAAAACAAAgAAAIARAAUBAAACAJAABhAgEAAAgAAAACAAgAAAAgQAAgAAgAAAEANAAAAAIAAYAAABAAABBAAAAAAAAAAQAAAGAA

BAUACAACAAQAIABAABCAQQAIABACAAQgAACAAFAAABBAAAAIIAAIAQAgAUIAQQAAAAAAQEAQEACAABAEAQCQAEAAAEAAGAAEAAIgAAAIAAABQABAKQAgAAgAAQAAAEgAAAAABEAAAAgAHAABECIEAEQAAECAggAA

BAKBgAQAIAEACABgAQAIABIABIABIAGBAAAAAAAAAAAAAQAKgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAGIAAAAIAAAgAAAAgA

BAUACgAAAEAAQAAAACABAAEAAQAAAAABAABAAIAAACAAEAAEAAgAAAIAAoCEAAQEAAIIECAIAiAQAACCAQAAgABAAEAQEAgQAACAIQAECgAQCAgIkAgAAAEEAAACAkAAEAAIEEAAQAEKAIIEEBAAAlAEEBCAQAgiAACABKACABQAAgAEABAAIAEABAACQAEAAGEBAAACAAAQFAQAIA

Landscape: 

BA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIACQAAAAAAAACgAIABAAAAAAAQAEABgAAAAAAAABQAEACAAgqWVA8gAIACgAQAEABQAIACgAIACYAFIBJQCkAJQEEBRQEEChQIEChQEEBRgEIBSgEICigIICChQIEChQICigIQBUAFQBkAJQCkARQEEBRQEhQIEiQKEChQQoEChQIIMChQIECTIEChgkIBSgEQKkAJQCIDSgEIByQCoAMqABAAAAAAAAEAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAEAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAEAAAAAAAAQAAAgEAAAABAAASAAAAEAAAIBAAAQAAAgEAQg

Bass Heavy Waltz:

BAAAkAIAAAAAEAAAAAAgAAAAAQAAAAAAACAAAAACAAAAAAIAAAAAIAAAAAAgAAAAAQAAAAAAACAAAAABAAAAAAIAAAAAIAAAAAAiAcABQAAQAEAAEABAABQgAQAEAAEABAABQAAQAEIAEABAABQAAQAEAAEABCABQAAQAEAQEAAAEIQgA

(2 edits)

BAKAAEAACAAAJAAAQAAAAiAAgAAAAF8AAAAAACIAAACAAAABAAAAAgAAAAAAAgAAAAAEAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAABAACAAAAAgAAAIAIAAIAAIAAQAAABAAEAAACACAAAAAQAAACAAAABgAAAAQAAACoAJIChgIEigQICChgIQCoAMA4PKAAAAAAAAEAAYAAgBAAGAAYAAgAAHAAgAAAgAAQCAAAAADAA 

(BAKA song yea)

take a look at mine

BAeOAEACABEAIgAQAQACABCACIABABGAGADMwAwAGADgBGAGADMAGADADwAOgBcAD4AGwBMgDYAHwAOgBcAHACAAAAAAAAAAAAAAAgAoAAAAAAAcAAAAAAcAAAAAgDAAAAAACQACQACQACQACQAIAEACABgAQAgACIgACQAIAEAEAIAEACIQQAIAAKQBKQBKQBoAUAKAFoAFoAUAKAFNAAACCEQAAAAAEQggAAAQAQAAEAACAFAIAYE

(1 edit)

BAUAIAACAAQAAACAAQAAIAAABAAIAAACAgAAAEAAgAAAEAACAAQAAACABKQAAAEAAIAAABAABAAQAAQAAgAEAIgQAAgAEgAABAAACBAACQACOIBAAGAAIBAAASAwAgEASAggAAAYAAhAGAEAgBC

BAUQAIACgAEgAEABQACQAEABgAQAIACgAQAIACgAQAEABgAEgAEABIAEAUAEABAAEAAQAIABIgAIABgAQAIAEABAAIACgAEgAEAAQAAABAAIAEABKACABIACgAEABIAEABgAQAEgAEACHARCEJQkARCEJQkARCEJ

BAKCCGABEBgQAIAgBGEEKKQIAgIBABUACgAEABCgAQAAAEIAABCAAgYAAAAgAAAAABAAAAAABEAAAABAEQAAATAATAQCR4AQQgJAEICiAAgAgACAAAgAECAAIQgAAEQAAAIIAoAAIHgAkCAhQIFACJABoAAgA

BAoCAAIAAABgAEAAAAAACABIAAACAAIAAIAEgAAABgAEAAQAIABgAQAIEAAgAAAEAAgAAAEAAQAAACABgAQBgAQAIQAIAEACEACABgABgAQAIAnAIACgAAACAAAAAAAAACgAIAAIAAQAEABAACAAEAAEAAgAAAEAAAAAUBAgWAAUBAgUAAAAAgKAApAAAAAAKAAUAAoAAQBAgCAAFAAKAAUoBgAEAEACABIAIAEACABIAIAIAAAACQAAQACAACABAAQAIAQAAABAAAgAAACAAIAAQAAABAAEAAIAAQAAAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcCBIAIIACAFEAQAhAAGEYQAABGAIQABBCAYCogQEAAAIBAAARAAAAEEQQAAAAAAAAAAAAAAAAA4P


ta den du

(2 edits)

BAoQEEhIEBAAIAQVgAIQVAAEBiARQEEBRICRAAACAUFAARIIAQRBAAQEiDUhkABSCVgDQguQFqCKIJUx______TFSCKoKUhuAB4ARIIAggQQIEoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCEBRICREAQDSUFAASIIAQBAJEEAAQAEgAEAAwAEABAAEACAAQAAA8_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAQBAwAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAAAEBAAAAAAAAAAAAAQEEhIEBAAIAQVAAEhgAAFFAAABIcAAAAAAAAAAAAAAABBBBQYAAAEGAAABBBAQYAAAEGAAAhBAAQQQAAEGCEAAAAAAAAAAAAAAAACCC

that's cool(on my mind at least)

This game is actually pretty dope, loveed it

BAJAAAAAAgBQCECAAEgAAAAQAEAJAAAAAAAAAAAEAAAABAAAABIABtAAHAIAgAAAAAAAAAAAAwAB

BATgCAAAAAkAAAAAAKAAAAAQCAAAAAqAAAAAgSAAAAAoCAAAAAKBAAoEIAAAAgACAIAEAgABAAIAIBAAAAEBAEAAAQIAAAJAECABAACBKQAAAiAAECAEIAgAQAABBAECAQIAEAAEIAggAAECAgECAQEACBAIEEAgIAKQAABAACEAQAAgABAEAAIQAABAACGCAIAABEAAIAgAAEQ

BAoAICABAoAQAAIEAgIAEAgCABAgEAAiAQAAKAEAACBAICABAoAQAAIBAIEACAICABAIIAARAIAAJAEAARAAIBgAAoAQAAICAQEACAQCABAQEAoIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIQAEABQAEABQAEACgAIACgAIACgAQAEABQAEABQAEgAIACgAIACQAQAogAAAAgAAAAgAAACAAAACAAAACAAIAAAAIAAAAIAAgAAAAgAAAAgAAgAAAAgAAAAgAAAEAAAAEAAAAEAAgAAAAgAAAAgAAABAAAABAAAABAAcAhACCEgggAECIIQACCCQIggABIIIAhACCEggwCECIIQACCCQIggABIIIAhACCEgggAECIIQACiG

cool?

(1 edit)

Nice work dude this is so cool!

This music toy makes me feel nostalgic.


BAUEAAAAAAQACQAAAAEAAAAIAAAEAABAAAAAAEgAEAAAABAAAAIAAABAAoEAAAAIAAAAEAAAAAQAAACAAAAAABAAAACAAAABAAAgAAAAAIAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAACAAJgAAEAAAAAABAAAAAQAAAACAQcIBAAAIAAQCAAIAAAgAASAAAACAAkAAACAAAIAgEAAAgAAAJAAgAAAACAIBAAAIAAQCAAIAQIACE

funny valley :)

i made another one :)

BAoAAIAAgAAACAAIAIACgAAACgAEAAIAAgAAABgAIAgACgAAACQAAABIQAQAEAIgAQAEABQAEABIABQAIAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIoAIIAgAAICBAIEAgQACiAAIIAEABIAiQAACBAIAAhgACCAgIAACAICARAAEBBACEgQIAggAIEEChgIABSQAEABgAQAAgAIAEAAgAggAgAgAAoAIACgAIACgAIACgAIgAEgAABgAMABQAEABQAEACgAEgAEACACgAIACgAIACQACQAKgCEBiABQAIACABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIcgAAAEAAgAABEAIgAABAEAQBAFAEEQBAFAYAABABAEQQABBIEAQARBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI

(2 edits)

i have a few years of music knowledge so i think this is pretty good 

(add 2 empty lines in the 4 row for some reason its not there)

BAoAABAAgAAAQAEAAgAAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIACAAEABgAAAQAIAAgAAACAAEABAgAgAAAgACAAAgAgAQAIoAAAAGAAAARAAkAAQBgAAAJEBoAAAAgAEAAIAAIBAIAKACgAABIQBAAAAEAAIgAAACAAQAIAAgAQAEACgAAAAQAAgAAACAAEABAAIAEACgAAoAAABQAEgBEABQAMADwAMgBwAYAMAAQAEABIABQAEgAIACEAIAAQAAACQAIABIACQAIAEgAIAEgAgAAACAAABQAEABAAIACgAIAAQAEABgAAOAAAEAQAAACAAQAABCAIAIABBAEAQAoCACYAAAC

What instruments are you using?

BA8ABCAEQAQgAABEAEIAQABABCAEQAQAEABAAAAhQAABAQQAABEAEEAQIAQAAAEAAAQAAAgAAQAAAAAgAAAAAIAAAACAAAACABABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAIEQAAIEEAEIACBACCCgQoAAIyABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABAACAAAQAAABgAAAAgAAAIAAAEgAEABIAAIAAQAAAIAAAUAAIQQACAgQAgAgQAQAQQQAQBQApCURAiKURAVBURAAlIVAQFoUAAeACgAAACAhAgAggAAIBAECAABBABIAAEAgAAgIACAIAAiQQAIAAoClAJAhAAgQgAACAIAAQCAACECIQAgA

BAUBAAQAAAgAEAAAAAAAgAAAAAgEAQAAAEAAAIABAAAAAAAIAAAAAIBAAOBAAIAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAACAAwAIAAUAIAAgAAABQAAAAAAAgAAAAAAEAAACAAIAAQAEAAAAAAAIAAAAAABAAOABAEAAgABAAAIAAAABAQAABAAIQAAAACAAAQAA

I was staring for like 5 minutes wondering why the comments were filled with gibberish 😅

BAT4DEACQA-AA4jqkIICAgIQBIAFICAgI4DiAAwBigIICAAHICiAHATAIACAAIACAAIACAAAACQACQAQACAAAAAAAAABgAIAEACgAAABgAAA

(1 edit)

BATACIABACIABACIABACIABACIABAAQABIAQABIAQABIAQABIAQABIoACIQBACIQBACIABACMBAACMBAAACABAFCABAFCABAFABJABKAAAAAgCoAKAgACIAIwAIAIoAIAoAAIABoAAAAQAQAIAFgACABAAEAAARAgAUAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAGABAAIIAAACAAAggA

(3 edits)

This is so cool!


BAKIBAAAIBAAAIBAAAIBAAAIBAgEAAUIACABQAIACAAAAEABAAIACAAEAAIAAAAAAAAAAAAgAAAEAAIAAQAAAKQAEAAAAEABAAAABQAEAEABQACgAHgBAAAEAAhAACQAQAACE

BALoAAAAAAAAAQBUAFAAAAAAAAgEIBSAAoAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABgAQAIABgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAQAEIAIACIAEABIACACLQAAAAAAAAAgAIACAAAAAAAAAIACgAAGABAAAEAAAAEAAAQA

BAKAEgAEgAABIABIAQACQACAEgAEgAnIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAIAAAAAAAAAAAAgAAABAABAAQoQAAABQAEAAQAEABAAEABQAAABQAIAAgAIACAAIACgAAACgAIAAgAIAIAAgAIACAAIACgAAACgAIAAgAIQAAABQAEAAQAEABAAEABgAIACAAHABAAAAAABCEAAAAAAEA

BAURAAICAERAAICIARAAISAABAAIAAACQAIABIAEAAUAAEAUAFIAASREAUAIAAoAAgCAAAAAEAAgAAABAAIACBAAAACAAAAQAAAAAAAQACQACABAAA

BAKAAgARsAMgHUCIAFACSCgIOgAdAAJAAAACYABAIACAAAYBCQAgAIAIAAAABAABABABAQAABAQBAAH3B2SSfgsk8HYDpzBwSC

a rather simple and short ones but with my 0 musical knowldge im kinda proud about it:)
BAKlAAIAAQKAAQAAUCAABAApAAAEAAIQAAgAAAIAACAAABAAEAAQAAHAAAEAAAABAAAQAAAAEA

BAeAIIEAAAAAAAIIAggQAAAAAAAAAAACEBAAAAAAACEAIQEAAAAAAAAAAgQQAAAAIIAgQAACBBAAABAAQAA8QAAAEAAEAAABAABACQACAAAABAACAAAAAQAAAAAAIAAABAACAACAAQAAACAAEAAgAAABAACgAEAAAAQABAAIAAQAAAEAEAAgACQABAAAABQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAACAAEAAAAAACAAAAAABAAAAAgAAgAECoAIAAAAIAAAAIAAgAAAAgAAAAgAIACAAAACAAAACAAEAAAAEAAAAEAAEAAAAEAAAAEAAQAAAAQAAAAQAAACAAAACAAAACAAIAAAAEACAAQAAGABAAIAAIAABIAQAB

BAoAAIAAgABAAQAAAAAAAABAABAAgAIAAEgAEACABAAIAAgAAABAAIABABAACAAAAEAAQAAgAEgAEACABgAQACAAAAAIACAAAAEAAgAEAAgJIAeAAEAAQAAAAAABABAAQAAQAAAAAAEAAQAAAAIAAAAQgAAAACCACAACAAgAAABIAAAACAEAAgAAAACARAAJAAEAAAABAAAAAAAAAAwCAAAgGIAAAAAAgABAACAAg

cute program :)

BAJIAAAAAABAAAAAgAAAEACAAEASAAQAAAAgAAACAAIAAQAAQAAAAAAEAAAAEAAAAEAAQAQAAAAgIACAAAAAIAAAAAQAAAAAAIAHgAUQAIAEAACABAgAQAA


BAUAIgABQAgAAQABIACgAABABgAQAAQACIACACAAQABEABABQACQAIAEAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIAAQAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAgAAAEAAgAAABIAEgAEAAACAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAgAAAABAIAAABOIAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAgAAAAIAAAAAAIAA

Is this good?

Bekn bsvdcihbiuhiuhHiGUIGihbuygGgyG7tfHubUgfTRSygVtrdHgvHtcJhnOuhUTvUYbIUnIHvyTfUYBJHYTf&vUGvTRfUTvYtcUYgUTvUYbUYvUYbUYbTfYUBUTvYTvUYgYTFuYeJhbYtdIUhUT5/uhNoiNygDtrcYhbIvTRdyYGytD6tBytc%rv&Yf

idk what im doing


BAnFAAoAUAAQBKAAgCAAAAAQBAAAAQBAAFAAoAAgCoAUAAQBAAKAAAAAAFAAUgCAAFoAAgCAAKAAQBAQBAABQAIAAABAAIAEACgAAACQAAQoAFAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAoAAoAAAAAAAAAQBAAKAAAAAgCAAKAAoAAAAAAAAAAAAoAAAFAAoAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAmBAAIAAABAAIAAABAAIAAABgAQAIACAAIAAQAAABQACIgAAABAAAAAEAAQAIAAABgAAgAQAIAEACAAIAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACcIBAAAEAAAgAAAAQAAACSAAAgBAAAIAAAAGAQggEAAAYAgAAAAIAABAEAIBAAACAAAgAAAAIgABC

Viewing most recent comments 1 to 40 of 189 · Next page · Last page