Sequence8 is a basic music sequencing toy, built in PICO-8.

Featuring:

  • Not two, not three, but four audio channels for your music and beats.
  • Several instruments
  • Copy/paste-based music saving and sharing. Songs go to your clipboard, paste new ones back in.

Send me your favorites, or comment below!

Sequence8 is free to play, but you can support its development and get access binary downloads for Windows, Mac and Linux for $2.


StatusReleased
PlatformsWindows, macOS, Linux, HTML5
Rating
Rated 4.8 out of 5 stars
(135 total ratings)
Authorbilliam
GenreRhythm
Made withPICO-8
Tags8-Bit, chiptune, Mouse only, Music, Music Production, PICO-8, Pixel Art, sequencer
Average sessionA few minutes
InputsKeyboard, Mouse, Gamepad (any)

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

sequence8-windows.zip 1 MB
if you pay $2 USD or more
Version 7
sequence8-linux.zip 683 kB
if you pay $2 USD or more
Version 4
sequence8-osx.zip 3 MB
if you pay $2 USD or more
Version 4
Sequence 8.p8 59 kB
if you pay $2 USD or more

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 438Next pageLast page

BAKQAAIAIABQAIBAAAQAABAACAAEQA8QAAIAIAEgAQAAAAAAEAAAAAQAQAgAAAAAQAAAAAAIAAgAoAAQAkAAEACABAAgAQAJAACAAEAAAIABAACAEAgAAAAQCChgSQCiQQCAQAAAgQAIAEBCABgAQAIAkACQACQACQECAEACCQIAIggCiAABBAAFAEAJEAAJQAAIAAAQAAABAAAEAAAEAAAgGABAAAQAAAAEAAAA

BAKAIABQAIABQAIgAIAIABQAIgAIAIeCAgQAQBIABICSAIABIAQQAAABgBgAEgAgAQABCgAEAEACQAQACQAQQACABgAEACIABQAEAEACQAIAEAAKAJIABAJIABAJAAAAJAAAAJIABAJHiAhQACBQAQQRBCQABAI

awesome tool, love the simplicity

BAKKAQRBgCKAFQBKQCgCSAFQCKASUAIoAAAAAAUAKAAAAKAAAAKQBKoAKgCoAUAFQBUgCoAKgCUAFQBUAHQABEEEQABCBEQQQgAEI

BAUAIAQBAAACBgAIAgQAAABAJEABQAAiAQACAhAAQABoIAABIAEiAQAECAUAAAAEAEAAQAAABAAEABQACwAGEABAAEACABgAQAEAAgAAACgAAACAAOAAAAAAAAABCAAAgABAAAAAAAAAAAggACAIYYIA 

idk i think its not good

BAeBAIAgQAIAQgAACCgAEABIgAAEAoAQAgABgAAEggAACBAECAAABAEAAAACQAQAEgACQgAEAACAEAAICgAKAYAAgABACIQAARAACACEACQAgABAA ( I went to random.org and chose random numbers that I put in the music. )

BAURIEFhQUADABAAEgAUACABcEEBQQECQBIAEwAQAAABIAFgAUEHBRAEAUBgAQAAAgAQAIAEACABAAgCAAAAQBIAFAAAoAEgCAFgAUAAAQAOABAAAA

BAKCBCACAACAEECEAAABBAiJAAAKAAKIBAAAAAkAAAAAASAAAAAQCAQCAAAHogRCGKYkghCGJYogRCG

BAKAAIAAQAAACAAABIABAACAAQAAABKAAAAKCAAAASAAAAIBAAEgEAAJEIxQIEAhQIAIAAAAgQAAAQIAAAAhAAEGSCFECACBAAAIEAAAECAAAQIAABQAEABAgAAAAACAAAABAAAAEAAAAIACgAAABIAAQAAAEgAQAEAAAAAACgAIAAQACAAEAAABIAEABAHgAAQCAAgEABAABgCARA

BAKQAAIAAAAAAIBAABAAAIEAACACACKCAgABABBAIgAEACABBAEAUAAEQAKgAUAAAAKAAACCACAAIQAQAUAGAAHkggCCJIogQCCKIkgACC

BAKAAIAAQAAACAAABIABAACAAQAAABKAAAAKCAAAASAAAAIBAAEgEAAJEIxQIEAhQIAIAAAAgQAAAQIAAAAhAAEGSCFECACBAAAIEAAAECAAAQIAABQAEABAgAAAAACAAAABAAAAEAAAAIACgAAABIAAQAAAEgAQAEAAAAAACgAIAAQACAAEAAABIAEABAHgAAQCAAgEABAABgCARA

BAAA8kgIQCgAJgCkAIQCiAJACkgIgCgAFIBUAEQBYAFABUgEQBQgEQBYAEwAKADgAMACwAIADoAMACwAKQCgAChQIECBhQIEChgQIEChQQIEChQIIAEgAAACQAIAAAAIAEgAAACQAIQACABAAIAEgAAAAQACABAAVlqWVNABAAIRAAAAEAAgEBAAAQAAASEABAABAAIRA

(1 edit)

BAUAAAQAAAAQAAAAQAAAAQAAAAQAAAACAAAADAABAAAAEwACAQACFIgBAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAACAAIwAAAIICIACOQYABAAoAAAAAAAAAAAAAYOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAIAAwPAAiDABAGAAAACAAAAAAAIAAgAAABQAMEBAAYAIAYAIAAcAACAAYAoQDAAQAAACEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAEAAAACBCQAQAKBgREwACA

BAwBIgACBAAAAAIAFgICQBABEAAgAAgABBAAAgAVAAUBAAiAREAAABAgBAAQAAAwAAGAAQYAABIgBAGQADAgAAAAgAJAAgAoMAkwAACDAwAAgAAAAAAAgAEAJCAQgBgAQAAmAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABggAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAgAAADATAAAAUAAUAAUAAUAAQBAAUAAAFAAAAAAAAAAAAiwJEBIgAEQAEABa_BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAABAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgBAGAYA 

BARAAAAAwAAgBwAAAC8ABQAQAwAiAAAAAgCIQQAA4AAgABADAUAIAAgAIAAAAAACAAEAAQAAAAAAIACAAAACAAAAAgAAACAAIAAAAIACSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOQAUgAIAIQCIABGAAAAAEAAAgBAHPAA

Deleted post

BAKBaggoISIGCgIIEhRAGiDhYIAiAAHCAAIAAgAAACCgAIACAAIBQAEABAAABIAEABIAEABIAHQAABAEAQACBIEgQACBI

(1 edit)

BA7gAAgAAAIAAIAAACAACAAgAAgAAACAAgABAAQABAAAAIAEACABgAIACgAIABIgABQAEBEAKAAAQBAQAAAgAAgAAAIAAIAAACAACAAgAAAAAAIAAIAAACAACAAgAAgAAAIAAAAAACAAIAEQAAACAAIAEAAEAAgAA7gAAABAACAAIAAgAAABAAEACABgACAAgABAAQABAAAAIAEACABgAIACgAIABIgABQAEBEAKAAAQBAQAAAgAQAIAAQACQACABgAEACABEgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAIAEQAAACAAIAEAAEAAgAA7gAAACABEAAgAAACABAABAAIAAAAIAAgAQABAAIAAgAQAAQAAACAAAACAAIAEQAAACAAIAEAAEAAgAAAAgAAACABEAAgAAACABAABAAIAAAQAIEEACQBgAQAJAACgAIAAQACQAACAAIAEQAAACAAIAEAAEAAgAApEBAAARAAAQEAAAEBAAARAAAQEAAAEBAAARAAAQEAAAEBAAARAAAQEAAAEBAAARAAAQEAAAEBAAARAAAQEAAAEBAAARAAAQEAAAEBAAARAAAQEA

so coooooooool 馃ぉ馃ぉ馃ぉ

BAlBgAQAQACAAAAAAAAAAAgAAAAAAQAIAEAEgAgAwAAAEACAAAAAAAAAEABABAABQAQGAAAAAAAAgVAAAAABgAwAAAEACADAAQAIAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAACgCABigQACQBIINigUICQDAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAQABEQIgASYAgBAGcYAhB

Work in progress

BAJJIBmQEYCCQFYCVgAUCCQJIAAJAGABUAEIAkAKICgQAAhQMEEBHAAAQAIAEACAABgAQAIANBDEAUwAhAEMQIAABACQwABAFMQIABDECQQA


I love coming back to this every now and then

Excellent!

Is it possible to get the Pico8 cartridge?

BAUAAAAQAIABAAAQAIABAAEgAQAgAEAAgAAABAAIAAEACAAQAAIAIAAgAUAAAAIAAAAIAAAAIAAQAAACAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAIAAABAAIACUAAgAQAAABAAAABIAAgAAgAQAIACgAAACgAEACgAAAAgACIAEABAEABOIAQAACAEAgAABAIAQAACIEggACBIIgQACCIEgA

BAKAEIAAgAAhAAAAAgEACIAAAEAIgAKIAQEQIQAgAARAhAARAhABBCBEBEKUAFQBUgCoAFQBUAFQBoAKgCQBUAGABEgAgAABAEAhAIC

BATgAAQAAAEAAABAABAAAABAAAgAAAAAAgAAgAAAIAAQAAAAQAAAAIoQAAABIABAAQAAgAAACQAQAAAEAAEAAQACQAAQAAAKAAgAAAUAAABAABAACQACAAgAAAEAAQACACAAQAAQAIABIABgAQAIgAgACACCAEIAQAUACgABACgABACgAIACEAIACEAIACgAIEAgAIEAgAIACgQAACgQAACgAHAhgAIEEQACECCgQQABI

BA8AIABIAIABIAIABIAIABIAIABIAIACQACACQACACQACACQACACQACACgAEgAgAEgAgAEgAgAEgAgAEgAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQACACQACACQACACQACACQACACgAEgAgAEgAgAEgAgAEgAgAEgAg8AIABIAIABIAAAAgAEgAgAEgAAAAACQACACQACACQAAAAgAEAAgAAAAgAEgAgAEgAAAAACQACACQACAAAAIABIAIABIgAIAIACQAgACAACAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAACAAAAAAAAAAAAAAAIAAgAAKAIARIAIARIAIARgAEACQECACQAIqBBACAQAQCAEQIAABABQQAhAAEQoABBECQQAhAEEAIAABAKAQAhAAEAIAABACAQAgAAEAIAABACQAAAAAAAgAAAEAAAAAAEAQAAAAEIQAABAEAQAA

Cant load from mac :'(

BAAoACAAAABgAAAAIAAAAEAAgAQAIAEACAAAACAAAABAACAACQACABIABIAAABAAAAAIAAABAAAAAAAAAAAAIAAABAAAAAIAAABAAIAIABIABgAoAEAAQAAABAAEAAQAAABAAEAAQAIIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgACQAAABQAAABQAAAAQAEAAQAAABAAQAAAAQAAAAQAAAAQAAAAQAAABAAcABAAIAAAACBAAAAAAAAQAAAAAAQAQAAAAAAAAAEAQAAAAEAEAAAAAAAAABAEAAAABABAQgQACBI

BA8gAAAAgAAAAgAAAAAAIAAAAIAAAAQAAAAQAAAAQAEAAAAEAAQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAEACAAEACABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACQAIA8EAAAAAAEAAAAAACAAAAAACAAAAAQAAAAIAAAACABgAAAIAQAAACAAEAAAAEAAAAEAAQAAACAAACAAQAAACgAAACgAAAEAAAAEABAAEABAAAABIAAgAEAAAAAIAEACAAEACABAAIAAAAIABAAIABAACABAEACQAIA8ACIgAgAgACIAIAIgACACACIgAgAABEQAQAQABEAEAEQABABABEQAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEABAAEABAAIAAAAIACAAIACAAAACQAAABIAAAAAQAIAEAAIAEACAAQAAAAQACAAQACAAEACAAIgACACqABAAAAAAAABAAAAAAAAQAAACAAQgQACBAEIQgAAAAAAAAAAAAAAADAAAABAAAEAAAAAIQAQAAAAQgAACBAAAAAAEAEAABAEAAgQAAEAAgABABAEA 

BA5ABQAECgAIAABQAECgAIAACgAIEABQAACgAIEABQAgAIACBQAEAgAIACBQAEAAEABQIACgAAEABQIACgAABQAEABQAECgAIACgAIAACgAIACgAIEABQAEABQAgAIACgAIACBQAEABQAEAAEABQAEABQAAA4ACgAIAAAAAACgAIAAAAAAEABQAAAAAAEABQAAAAAABQAEAAAAAABQAEAAAAAAIACgAAAAAAIACgAAAAAACAAAACAAAACAAAACAAAAEAAQAAABAAEAAQAAABAABAAAABAAAABAAAABAAAAIACgAAACAoABAACAAAAAECAAABAECQAABAECAAABAACAAAACACAgABAECAgABAACAAABAAAAAQAAAAAAABAAIAAQAAAAAAABAAAAgQAAAAAAABCEAAAQB

p8 file, possible?

BA8ABAACIAAAAAEAgAAABABgAQEAAAIAAAABAEAAQAAAAkAABACAQgAAAAAAACAAAQAAogAAADAAAAAFAAAAAAAgAAAAEAAGIAAQsAAAASCAAAAAEACAAAABgAAAAAAEAEAAIgAAAAABAAEAAQAAAAQAAAAQAAAAQAA8AAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAACABAAAAAAACABAAAAAAACABAAAAAAACABAAAAAAACABAAAAAAACABAAEEQCECAwAEUACAoBQIAAIAAiAEAACADEDgEUYAAIBABGZAAiAAB7gAAAAAgAAAAAIAQAAAADAAQAICAACCEAAARAAAAIEAIAAAEAABAEJAAAAEAAAAQAAAAgIAAAABBAAAAAIAAAIABCAAAAAAIIABAAAAoAAAAAAAQAgAIABAQAAAEAAIAIIIAAAAAAAEAIACQAAEAAABAACACCCAqQAACCBAwAAgCAAZAARqECggAAoEAAghQgEhAkABgMKQAAEgIIIEJBFBIYAgSCAIQJgEDNFcUAAOUMQEhQAEkgIEgGMKghAJtKIogKIDYCwEBSCsE

BA8ABAACIAAAAAEAgAAABABgAQEAAAIAAAABAEAAQAAAAkAABACAQgAAAAAAACAAAQAAogAAADAAAAAFAAAAAAAgAAAAEAAGIAAQsAAAASCAAAAAEACAAAABgAAAAAAEAEAAIgAAAAABAAEAAQAAAAQAAAAQAAAAQAA8AAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAACABAAAgAQAAAAIAEAAAACABAAAAAQAKQBoAFgCUgCQBoAUgCUAKAFAAEEQCECAwAEUACAoBQIAAIAAiAEAACADEDgEUYAAIBABGZAAiAAB7gAAAAAgAAAAAIAQAAAADAAQAICAACCEAAARAAAAIEAIAAAEAABAEJAAAAEAAAAQAAAAgIAAAABBAAAAAIAAAIABCAAAAAAIIABAAAAoAAAAAAAQAgAIABAQAAAEAAIAIIIAAAAAAAEAIACQAAEAAABAACACCCAqQAACCBAwAAgCAAZAARqECggAAoEAAghQgEhAkABgMKQAAEgIIIEJBFBIYAgSCAIQJgEDNFcUAAOUMQEhQAEkgIEgGMKghAJtKIogKIDYCwEBSCsE

Love everything about this, I feel like instrument 2 is paced perfectly up until about section 3.

Hey, sorry, just read your comment, and I would like to thank you for fixing it and commenting about it.

BAmAIQAIAIgAEABQABgAQAIAEQAEABEACABgAQABQAEACQACQACQACQAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAnABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAAAAACAAAAAABQAEAAgAAAAAABgAQAIABAACAAQAEABAAIAAoAYAAAAQAAAAQAAABAAEABQAEAAQAEAAAAEAAAAEAAQAAABQAEABAAAEAAgAAAAIAAAAIAAAAIAAAAIAAABAAIAAAACAAAACAAAAAgAIACgAbMBAAAEAAAAAATAQAAAATAAAABAAAAAwEAEAAAwEAAAQAAAAAAMBABAAAMBAAAEAAAAAATAQA

(1 edit)

love it :)!

BATAIAAAAoAAAQACQAABAAEEACABAAACAAAAKAAAEAAEAQAAABCQAIUCAAEAAABAACAAgAAABAAQAAgAAABAACAAgAAABAAQAAgAAAIAAQAAAogAAAAAAAAAAAAQAAAAAAACAAAAAIAAAAAAAAAAAAEAAAAAAgAAAAAAQAAAAAAAAAAAgAAAAAAQAAAAAAAEAAAAAAAAAAAQAAAAAACAAAIAAHBBEAgIABAIAgQARAIAA

this is incredibly entertaining to me for some reason. this ones short but i like it the most:


BAUAkECEJEkgggACJogUoQUgAFhIkECABAEIAEEAkQCiAggCQAQAIgACAAAA

i updated it. my little siblings helped too:


BAUAkECEJEkgggACJogUoQUgAFhIkECABAEIAEEAkQCiAggCQAQAIgACAKAAAAQABAgQAAgAAgAAAIAAIAAAEKhECEIAEESIAEEAIQEECIBEEAIhEHgQIAAIAQAgAABQAAABA

I tried something! It feels joyful, I love it!

BAoEAAAAQAAAAAAAgAAAAAAIAAAAAABAAAABAAAAAAABAAAACAAQABAAEAAAAEAAQAAABACAACAAAAEgAgAEAAAAQAAAAAAAgAAAAABAACAACAeACAAAACAABAAAAEAACAAAAIAAAAIAAQAAACAAEACAAIAAQAIAAIABACAAQAAABAAEAAQAAAAgAAAAgAAUABAAAABAAEABAAEABAQAABAAEAAIACAAAACAAIAAAAIAAgAAACgAAAHABEACwAQAAUAIIABAhA

This is amazing!  Does anyone know where (or if) the .png or .p8 file is

This is lovely! I also love the fact that ppl are sharing their music in the comments and it just looks totally unhinged ^^ Thank you for this game!

lets go

BARACgAIAAAAAAAAAEgAIAAAAAAAAAABgAIAAAAAAAAACQAQAUQABgAAAEAAIAAABIABAAQAAACAAEAAIAAABABIAAQAAQAIAEAAgAAAHACABIAAABAAAAAQACgAHIBAEAEAABAEASAQAAEA

another one

BAogAEACAAACABAAEAAABAAAIAAAAACABEAAAgAABAAIAAABAAIAAABAACQAIAAAIAEAAQAAAEAAAgAAAAAIABIAAAACACAAABAACAAEAAACAAoAKgCoAKgCAAEAAAAAAAAAAAAIAAQBUAFQBUAAgAAAAAAAAAAAAAEAAoAKgCoAKAAQAAAAAAAAAAAAQAAgCoAKgCoAAABAAAAAAAAAAAAQAAUABgAEAAAAAABgAEAAAAAACgAIAAIAEgAAAAAAIAEgAAAAAAQAEABAAOIBAAASAAAgEABAIBAAISAAAgEAAAIBQAISAABA

idk 

BATAIABIABIAEACABIABIABgAQAIABIABIAEACABIABIABgAQAIABAKACAAEACAAIAEAAQAAABAACQAIAEKCACIAIgAIAIgAgACgAgACACIAIAHAwAADAMYwAADAMAwgBD

other song o' mine BAoBABABEQAQAQABEAEAEQABABABEAQABEAEAEQABABABEQAQAQABEAEAgACIAIAIgACACACIgAgAgACIAIAIQAgABACEAIQAgACACIAIgAgACoIAAAAAACAACABoAAAAAAIAAAAAABAAFQBUAKgCoAEAAAAAABAAAAAACAAAAAgBgAQABoAQAIABiAEgAQQIACgAAEAAAAAQlEJRSkUJRSkAAiIACABAACgAQAAgAIABAAIACQAAgAIAAAAIACAAAACgAQAAgAIAEAAACgAAAAgAIAAAAgAEgAAAIABIAAgAIAAAAIACAcABAAAIAAAAAAAAggAEAQAAAACAAAAAAAAIAAAAEAAAgAAAAAAAAACCQAABAAAIAAAAAAAAAACEI

my own music

 BA7RAAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkCAQKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkEAQSAAAAAAAAAAAAAAAAAAQSAAJBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgkAASCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAIAAgAAABAAEAAIAAgA8AAABQACgACAIACAAEgACIAAACgAIAAABACEIACABQACQAgAEAIABACQAAAAAUBVoCqAUBVQFqgKoCAAAAAAAAAAVQFqgKAVQFUhKoCqEABgAIAEABAAAAQABIAAgAQAQAAACAAJQCkASgEIhIICiAkAJQSBUAFQB2gAIACgAIACgAIACgAIACCgAACgAgAIACgAIACgAIACBIAIACACgAgAQAIACgAIACgAIBIAIACACgAACgAIACgAIIAgQAACEAIAiAAoAAEABAACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIAgAAACAAIAAqABhgAUAABAEECCQBAEAQQIIAFAQAABhgAUAABAEECCQBAEAQQIIAFAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQIIAFAQAABhgAUAABAAAAAAAQAABAEAAEIQg

Viewing most recent comments 1 to 40 of 438Next pageLast page