Sequence8 is a basic music sequencing toy, built in PICO-8.

Featuring:

  • Not two, not three, but four audio channels for your music and beats.
  • Several instruments
  • Copy/paste-based music saving and sharing. Songs go to your clipboard, paste new ones back in.

Send me your favorites, or comment below!

Sequence8 is free to play, but you can support its development and get access binary downloads for Windows, Mac and Linux for $2.


StatusReleased
PlatformsWindows, macOS, Linux, HTML5
Rating
Rated 5.0 out of 5 stars
(61)
Authorbilliam
GenreRhythm
Made withPICO-8
Tags8-Bit, chiptune, Mouse only, Music, Music Production, PICO-8, Pixel Art, sequencer
Average sessionA few minutes
InputsKeyboard, Mouse, Gamepad (any)

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

sequence8-windows.zip 1 MB
if you pay $2 USD or more
Version 6
sequence8-linux.zip 682 kB
if you pay $2 USD or more
Version 3
sequence8-osx.zip 3 MB
if you pay $2 USD or more
Version 3

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 189 · Next page · Last page

BAxBgAQAIABgAEACQAIABgAQAIAEASAIAEACQAIABgAEACQACABIABAAEACABgAEACQAIABgAEACABgAQAIBgAQAIABgAEACQACACQACAEgAEAEgAEAIABoAEgEgAEACABIABEygAEACABIACABgAIABIACgAAAAAAIAEgAEACgAEgAIAEACgAIAAAAAACQAIAEgAIAEACgAEgAIACAAAAAgAQACQAIACQACgAQAIAEQCIAEACIAEACABCABgAQABgAQAIABEQAAAyAAAAAAAQAAgAIACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIACgAQACQAAAAAAAAAAAAAAABAACgAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAgAIACQACABgAQACQAIAEgAEACQACABQAIAEgAEgAEgAAHIhAEESIABgECQQIhAEA

BAKQAIAEACQAIABIAEACABgAEgAQACUABQAEABQAEABQAIACgAIACgAIACABQAEABQAEgAIAEABIACQAEACgAKAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEHgBACAMAgAAGAIAwAACA here's mine

This is awesome, I'm 100% gonna use it for some chiptune edm or something

here's the first loop I made!

BAUAAIBAAEIAAAEAAAgEAAEAEAACAEAAAAAqAAAAAAAABAAIUIAAAgAAASgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAIAAAAAAAAAgmQAAAAAAAAAABAAAAAAAACAAAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAAABAAAAAABAAAAAAAAAEAAAAAAAAIAAAAAAQAAAAAAAAAIAAAAAAAAAgAOIBASAkAgAAAoiAQAACASAAgAAIGhBgAAomAQAA

decent game music

BAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAEgAQAIABiAEgACACCAEAIQgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgCQAEgCQAEgCQAEoCUAFqAFQBqAEgCQBoAFgCUgCUgiUEKCFgCQBKKAIgAEgAEACABEAEIAQQAAhAAEBIHgAgAAIAIAACACAgAgAA

Sussy Song:

BAAAn8DAAAAAQAAgAAABAACAAQAAACAAQAAAAAAAABIAEAAAAAAAAAAgPAwPAAAAAABAACAAEAAIAAABAAIAAIAAAAAAAAAAACABgAAgAQAIAPEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAQAA

PS: You have to add an empty line on the fourth audio channel, otherwise the drums get off

BATUIhIAAAAIAEBABAQAAQAAAKpgqAAACAAAAAAAAAAIIAAAECAACATAABAAAECAEAAEAGAABAAECIAAAAAAAQAAAQIAAAAACAAAgAAAIARAAUBAAACAJAABhAgEAAAgAAAACAAgAAAAgQAAgAAgAAAEANAAAAAIAAYAAABAAABBAAAAAAAAAAQAAAGAA

BAUACAACAAQAIABAABCAQQAIABACAAQgAACAAFAAABBAAAAIIAAIAQAgAUIAQQAAAAAAQEAQEACAABAEAQCQAEAAAEAAGAAEAAIgAAAIAAABQABAKQAgAAgAAQAAAEgAAAAABEAAAAgAHAABECIEAEQAAECAggAA

BAKBgAQAIAEACABgAQAIABIABIABIAGBAAAAAAAAAAAAAQAKgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAGIAAAAIAAAgAAAAgA

BAUACgAAAEAAQAAAACABAAEAAQAAAAABAABAAIAAACAAEAAEAAgAAAIAAoCEAAQEAAIIECAIAiAQAACCAQAAgABAAEAQEAgQAACAIQAECgAQCAgIkAgAAAEEAAACAkAAEAAIEEAAQAEKAIIEEBAAAlAEEBCAQAgiAACABKACABQAAgAEABAAIAEABAACQAEAAGEBAAACAAAQFAQAIA

Landscape: 

BA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIACQAAAAAAAACgAIABAAAAAAAQAEABgAAAAAAAABQAEACAAgqWVA8gAIACgAQAEABQAIACgAIACYAFIBJQCkAJQEEBRQEEChQIEChQEEBRgEIBSgEICigIICChQIEChQICigIQBUAFQBkAJQCkARQEEBRQEhQIEiQKEChQQoEChQIIMChQIECTIEChgkIBSgEQKkAJQCIDSgEIByQCoAMqABAAAAAAAAEAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAEAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAEAAAAAAAAQAAAgEAAAABAAASAAAAEAAAIBAAAQAAAgEAQg

Bass Heavy Waltz:

BAAAkAIAAAAAEAAAAAAgAAAAAQAAAAAAACAAAAACAAAAAAIAAAAAIAAAAAAgAAAAAQAAAAAAACAAAAABAAAAAAIAAAAAIAAAAAAiAcABQAAQAEAAEABAABQgAQAEAAEABAABQAAQAEIAEABAABQAAQAEAAEABCABQAAQAEAQEAAAEIQgA

(2 edits)

BAKAAEAACAAAJAAAQAAAAiAAgAAAAF8AAAAAACIAAACAAAABAAAAAgAAAAAAAgAAAAAEAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAABAACAAAAAgAAAIAIAAIAAIAAQAAABAAEAAACACAAAAAQAAACAAAABgAAAAQAAACoAJIChgIEigQICChgIQCoAMA4PKAAAAAAAAEAAYAAgBAAGAAYAAgAAHAAgAAAgAAQCAAAAADAA 

(BAKA song yea)

take a look at mine

BAeOAEACABEAIgAQAQACABCACIABABGAGADMwAwAGADgBGAGADMAGADADwAOgBcAD4AGwBMgDYAHwAOgBcAHACAAAAAAAAAAAAAAAgAoAAAAAAAcAAAAAAcAAAAAgDAAAAAACQACQACQACQACQAIAEACABgAQAgACIgACQAIAEAEAIAEACIQQAIAAKQBKQBKQBoAUAKAFoAFoAUAKAFNAAACCEQAAAAAEQggAAAQAQAAEAACAFAIAYE

(1 edit)

BAUAIAACAAQAAACAAQAAIAAABAAIAAACAgAAAEAAgAAAEAACAAQAAACABKQAAAEAAIAAABAABAAQAAQAAgAEAIgQAAgAEgAABAAACBAACQACOIBAAGAAIBAAASAwAgEASAggAAAYAAhAGAEAgBC

BAUQAIACgAEgAEABQACQAEABgAQAIACgAQAIACgAQAEABgAEgAEABIAEAUAEABAAEAAQAIABIgAIABgAQAIAEABAAIACgAEgAEAAQAAABAAIAEABKACABIACgAEABIAEABgAQAEgAEACHARCEJQkARCEJQkARCEJ

BAKCCGABEBgQAIAgBGEEKKQIAgIBABUACgAEABCgAQAAAEIAABCAAgYAAAAgAAAAABAAAAAABEAAAABAEQAAATAATAQCR4AQQgJAEICiAAgAgACAAAgAECAAIQgAAEQAAAIIAoAAIHgAkCAhQIFACJABoAAgA

BAoCAAIAAABgAEAAAAAACABIAAACAAIAAIAEgAAABgAEAAQAIABgAQAIEAAgAAAEAAgAAAEAAQAAACABgAQBgAQAIQAIAEACEACABgABgAQAIAnAIACgAAACAAAAAAAAACgAIAAIAAQAEABAACAAEAAEAAgAAAEAAAAAUBAgWAAUBAgUAAAAAgKAApAAAAAAKAAUAAoAAQBAgCAAFAAKAAUoBgAEAEACABIAIAEACABIAIAIAAAACQAAQACAACABAAQAIAQAAABAAAgAAACAAIAAQAAABAAEAAIAAQAAAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcCBIAIIACAFEAQAhAAGEYQAABGAIQABBCAYCogQEAAAIBAAARAAAAEEQQAAAAAAAAAAAAAAAAA4P


ta den du

(2 edits)

BAoQEEhIEBAAIAQVgAIQVAAEBiARQEEBRICRAAACAUFAARIIAQRBAAQEiDUhkABSCVgDQguQFqCKIJUx______TFSCKoKUhuAB4ARIIAggQQIEoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCEBRICREAQDSUFAASIIAQBAJEEAAQAEgAEAAwAEABAAEACAAQAAA8_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAQBAwAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAAAEBAAAAAAAAAAAAAQEEhIEBAAIAQVAAEhgAAFFAAABIcAAAAAAAAAAAAAAABBBBQYAAAEGAAABBBAQYAAAEGAAAhBAAQQQAAEGCEAAAAAAAAAAAAAAAACCC

that's cool(on my mind at least)

This game is actually pretty dope, loveed it

BAJAAAAAAgBQCECAAEgAAAAQAEAJAAAAAAAAAAAEAAAABAAAABIABtAAHAIAgAAAAAAAAAAAAwAB

BATgCAAAAAkAAAAAAKAAAAAQCAAAAAqAAAAAgSAAAAAoCAAAAAKBAAoEIAAAAgACAIAEAgABAAIAIBAAAAEBAEAAAQIAAAJAECABAACBKQAAAiAAECAEIAgAQAABBAECAQIAEAAEIAggAAECAgECAQEACBAIEEAgIAKQAABAACEAQAAgABAEAAIQAABAACGCAIAABEAAIAgAAEQ

BAoAICABAoAQAAIEAgIAEAgCABAgEAAiAQAAKAEAACBAICABAoAQAAIBAIEACAICABAIIAARAIAAJAEAARAAIBgAAoAQAAICAQEACAQCABAQEAoIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIQAEABQAEABQAEACgAIACgAIACgAQAEABQAEABQAEgAIACgAIACQAQAogAAAAgAAAAgAAACAAAACAAAACAAIAAAAIAAAAIAAgAAAAgAAAAgAAgAAAAgAAAAgAAAEAAAAEAAAAEAAgAAAAgAAAAgAAABAAAABAAAABAAcAhACCEgggAECIIQACCCQIggABIIIAhACCEggwCECIIQACCCQIggABIIIAhACCEgggAECIIQACiG

cool?

(1 edit)

Nice work dude this is so cool!

This music toy makes me feel nostalgic.


BAUEAAAAAAQACQAAAAEAAAAIAAAEAABAAAAAAEgAEAAAABAAAAIAAABAAoEAAAAIAAAAEAAAAAQAAACAAAAAABAAAACAAAABAAAgAAAAAIAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAACAAJgAAEAAAAAABAAAAAQAAAACAQcIBAAAIAAQCAAIAAAgAASAAAACAAkAAACAAAIAgEAAAgAAAJAAgAAAACAIBAAAIAAQCAAIAQIACE

funny valley :)

i made another one :)

BAoAAIAAgAAACAAIAIACgAAACgAEAAIAAgAAABgAIAgACgAAACQAAABIQAQAEAIgAQAEABQAEABIABQAIAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIoAIIAgAAICBAIEAgQACiAAIIAEABIAiQAACBAIAAhgACCAgIAACAICARAAEBBACEgQIAggAIEEChgIABSQAEABgAQAAgAIAEAAgAggAgAgAAoAIACgAIACgAIACgAIgAEgAABgAMABQAEABQAEACgAEgAEACACgAIACgAIACQACQAKgCEBiABQAIACABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIcgAAAEAAgAABEAIgAABAEAQBAFAEEQBAFAYAABABAEQQABBIEAQARBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI

(2 edits)

i have a few years of music knowledge so i think this is pretty good 

(add 2 empty lines in the 4 row for some reason its not there)

BAoAABAAgAAAQAEAAgAAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIACAAEABgAAAQAIAAgAAACAAEABAgAgAAAgACAAAgAgAQAIoAAAAGAAAARAAkAAQBgAAAJEBoAAAAgAEAAIAAIBAIAKACgAABIQBAAAAEAAIgAAACAAQAIAAgAQAEACgAAAAQAAgAAACAAEABAAIAEACgAAoAAABQAEgBEABQAMADwAMgBwAYAMAAQAEABIABQAEgAIACEAIAAQAAACQAIABIACQAIAEgAIAEgAgAAACAAABQAEABAAIACgAIAAQAEABgAAOAAAEAQAAACAAQAABCAIAIABBAEAQAoCACYAAAC

What instruments are you using?

BA8ABCAEQAQgAABEAEIAQABABCAEQAQAEABAAAAhQAABAQQAABEAEEAQIAQAAAEAAAQAAAgAAQAAAAAgAAAAAIAAAACAAAACABABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAIEQAAIEEAEIACBACCCgQoAAIyABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABAACAAAQAAABgAAAAgAAAIAAAEgAEABIAAIAAQAAAIAAAUAAIQQACAgQAgAgQAQAQQQAQBQApCURAiKURAVBURAAlIVAQFoUAAeACgAAACAhAgAggAAIBAECAABBABIAAEAgAAgIACAIAAiQQAIAAoClAJAhAAgQgAACAIAAQCAACECIQAgA

BAUBAAQAAAgAEAAAAAAAgAAAAAgEAQAAAEAAAIABAAAAAAAIAAAAAIBAAOBAAIAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAACAAwAIAAUAIAAgAAABQAAAAAAAgAAAAAAEAAACAAIAAQAEAAAAAAAIAAAAAABAAOABAEAAgABAAAIAAAABAQAABAAIQAAAACAAAQAA

I was staring for like 5 minutes wondering why the comments were filled with gibberish 😅

BAT4DEACQA-AA4jqkIICAgIQBIAFICAgI4DiAAwBigIICAAHICiAHATAIACAAIACAAIACAAAACQACQAQACAAAAAAAAABgAIAEACgAAABgAAA

(1 edit)

BATACIABACIABACIABACIABACIABAAQABIAQABIAQABIAQABIAQABIoACIQBACIQBACIABACMBAACMBAAACABAFCABAFCABAFABJABKAAAAAgCoAKAgACIAIwAIAIoAIAoAAIABoAAAAQAQAIAFgACABAAEAAARAgAUAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAGABAAIIAAACAAAggA

(3 edits)

This is so cool!


BAKIBAAAIBAAAIBAAAIBAAAIBAgEAAUIACABQAIACAAAAEABAAIACAAEAAIAAAAAAAAAAAAgAAAEAAIAAQAAAKQAEAAAAEABAAAABQAEAEABQACgAHgBAAAEAAhAACQAQAACE

BALoAAAAAAAAAQBUAFAAAAAAAAgEIBSAAoAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABgAQAIABgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAQAEIAIACIAEABIACACLQAAAAAAAAAgAIACAAAAAAAAAIACgAAGABAAAEAAAAEAAAQA

BAKAEgAEgAABIABIAQACQACAEgAEgAnIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAIAAAAAAAAAAAAgAAABAABAAQoQAAABQAEAAQAEABAAEABQAAABQAIAAgAIACAAIACgAAACgAIAAgAIAIAAgAIACAAIACgAAACgAIAAgAIQAAABQAEAAQAEABAAEABgAIACAAHABAAAAAABCEAAAAAAEA

BAURAAICAERAAICIARAAISAABAAIAAACQAIABIAEAAUAAEAUAFIAASREAUAIAAoAAgCAAAAAEAAgAAABAAIACBAAAACAAAAQAAAAAAAQACQACABAAA

BAKAAgARsAMgHUCIAFACSCgIOgAdAAJAAAACYABAIACAAAYBCQAgAIAIAAAABAABABABAQAABAQBAAH3B2SSfgsk8HYDpzBwSC

a rather simple and short ones but with my 0 musical knowldge im kinda proud about it:)
BAKlAAIAAQKAAQAAUCAABAApAAAEAAIQAAgAAAIAACAAABAAEAAQAAHAAAEAAAABAAAQAAAAEA

BAeAIIEAAAAAAAIIAggQAAAAAAAAAAACEBAAAAAAACEAIQEAAAAAAAAAAgQQAAAAIIAgQAACBBAAABAAQAA8QAAAEAAEAAABAABACQACAAAABAACAAAAAQAAAAAAIAAABAACAACAAQAAACAAEAAgAAABAACgAEAAAAQABAAIAAQAAAEAEAAgACQABAAAABQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAACAAEAAAAAACAAAAAABAAAAAgAAgAECoAIAAAAIAAAAIAAgAAAAgAAAAgAIACAAAACAAAACAAEAAAAEAAAAEAAEAAAAEAAAAEAAQAAAAQAAAAQAAACAAAACAAAACAAIAAAAEACAAQAAGABAAIAAIAABIAQAB

BAoAAIAAgABAAQAAAAAAAABAABAAgAIAAEgAEACABAAIAAgAAABAAIABABAACAAAAEAAQAAgAEgAEACABgAQACAAAAAIACAAAAEAAgAEAAgJIAeAAEAAQAAAAAABABAAQAAQAAAAAAEAAQAAAAIAAAAQgAAAACCACAACAAgAAABIAAAACAEAAgAAAACARAAJAAEAAAABAAAAAAAAAAwCAAAgGIAAAAAAgABAACAAg

cute program :)

BAJIAAAAAABAAAAAgAAAEACAAEASAAQAAAAgAAACAAIAAQAAQAAAAAAEAAAAEAAAAEAAQAQAAAAgIACAAAAAIAAAAAQAAAAAAIAHgAUQAIAEAACABAgAQAA


BAUAIgABQAgAAQABIACgAABABgAQAAQACIACACAAQABEABABQACQAIAEAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIAAQAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAgAAAEAAgAAABIAEgAEAAACAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAgAAAABAIAAABOIAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAgAAAAIAAAAAAIAA

Is this good?

Bekn bsvdcihbiuhiuhHiGUIGihbuygGgyG7tfHubUgfTRSygVtrdHgvHtcJhnOuhUTvUYbIUnIHvyTfUYBJHYTf&vUGvTRfUTvYtcUYgUTvUYbUYvUYbUYbTfYUBUTvYTvUYgYTFuYeJhbYtdIUhUT5/uhNoiNygDtrcYhbIvTRdyYGytD6tBytc%rv&Yf

idk what im doing


BAnFAAoAUAAQBKAAgCAAAAAQBAAAAQBAAFAAoAAgCoAUAAQBAAKAAAAAAFAAUgCAAFoAAgCAAKAAQBAQBAABQAIAAABAAIAEACgAAACQAAQoAFAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAoAAoAAAAAAAAAQBAAKAAAAAgCAAKAAoAAAAAAAAAAAAoAAAFAAoAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAmBAAIAAABAAIAAABAAIAAABgAQAIACAAIAAQAAABQACIgAAABAAAAAEAAQAIAAABgAAgAQAIAEACAAIAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACcIBAAAEAAAgAAAAQAAACSAAAgBAAAIAAAAGAQggEAAAYAgAAAAIAABAEAIBAAACAAAgAAAAIgABC

Viewing most recent comments 1 to 40 of 189 · Next page · Last page