Sequence8 is a basic music sequencing toy, built in PICO-8.

Featuring:

  • Not two, not three, but four audio channels for your music and beats.
  • Several instruments
  • Copy/paste-based music saving and sharing. Songs go to your clipboard, paste new ones back in.

Send me your favorites, or comment below!

Sequence8 is free to play, but you can support its development and get access binary downloads for Windows, Mac and Linux for $2.


StatusReleased
PlatformsWindows, macOS, Linux, HTML5
Rating
Rated 4.8 out of 5 stars
(75 total ratings)
Authorbilliam
GenreRhythm
Made withPICO-8
Tags8-Bit, chiptune, Mouse only, Music, Music Production, PICO-8, Pixel Art, sequencer
Average sessionA few minutes
InputsKeyboard, Mouse, Gamepad (any)

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

sequence8-windows.zip 1 MB
if you pay $2 USD or more
Version 6
sequence8-linux.zip 682 kB
if you pay $2 USD or more
Version 3
sequence8-osx.zip 3 MB
if you pay $2 USD or more
Version 3

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 225 · Next page · Last page

BAcEACABgAQAIAEACAAAAAAAAAAAAABgAQAIAEACABgBgAAAAAAAAAAAEACABAAEACABgAQAIAEACATBAAAAAAACAAAAAAAAAAAAIAAAAAlAAAAAgiAAAAASCAAAAAFBAAKABAAIgAAAEAAIAAABAAQAAQAAACGIAAAAEAAAQABAEQA

BAoAIgACACIABgAEQAQABEAEgAQAIQAIAIgAgAgACACACACQABEIAEACAgAEgACABEAIABIgAEgAgAQAQAQBABIAIABABIAIABABIAIABABIAIoAIABIAEgAEACQACABIABgAEgAQAACIAEQAIgAQABgACABEACIAEQAEACABgAEACABgAEACABgAEACABgAEgACACQABABIgAgAEQAQACEAIAoABABCQABIAQAIgAEAgABABABCIAgACABEACQACACEAEIAIABEACABgAQABACCQAACCAQQAABEIAABgAQAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcABADAQAwAAEAMAABADGQAwAAEAMAABADAQYwgBEAMAABADAQAwAAHGMYABADAQAwAAEAMYwhBDG

BAoAEAhAAEAhAAEAhAAEAhAAEAhAAEQAECAQAECAQAECAQAECAQAECAQABQABABQABABQABABQABABQABABgAIEAgAIEAgAIEAgAIEAgAIEAgA8AAAAAAAACAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAACQAAAAQAAQAIAAIAAAAAAAABIAAQACAAIABAAEgAEACAEEABgAEACQAIABgAEAQABIABgAQAIACABAAIACAAQAEAAACgAAgAEAAEABABAAgAEAAEgAAAIAAABgABACgoEoEKhSABIhSoASBSoEKBEgAChCIhQJUAhABQClQIIBlQJQABQJQClEClQJUACQJUClgEUClQIQAiQIQCKgQIAKgAoAKBSAFEhQIEIgQgECBNABAAIUAAAAEAAgQBAAAQAAACFAAIABAAIUA

Here's the bassline and drums on their own ^^

BAAAoEoEKhSABIhSoASBSoEKBEgAChCIhQJUAhABQClQIIBlQJQABQJQClEClQJUACQJUClgEUClQIQAiQIQCKgQIAKgAoAKBSAFEhQIEIgQgECBNABAAIUAAAAEAAgQBAAAQAAACFAAIABAAIUA

BAoAIgACACIABgAEQAQABEAEgAQAIQAIAIgAgAgACACACACQABEIAEACAgAEgACABEAIABIgAEgAgAQAQAQBABIAIABABIAIABABIAIABABIAIoAIABIAEgAEACQACABIABgAEgAQAACIAEQAIgAQABgACABEACIAEQAEACABgAEACABgAEACABgAEACABgAEgACACQABABIgAgAEQAQACEAIAoABABCQABIAQAIgAEAgABABABCIAgACABEACQACACEAEIAIABEACABgAQABACCQAACCAQQAABEIAABgAQAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcABADAQAwAAEAMAABADGQAwAAEAMAABADAQYwgBEAMAABADAQAwAAHGMYABADAQAwAAEAMYwhBDG

BAAICAAoAEACgAEgAEACADAACATAAhAAwAIAAoAAAAgAQASQACACAAAQEAAGAAAAAAEgANACABEgACHFJEARSABKgsACABBEAA

BAKAIAAEQAACAABEAgAAQABAIAAEQAREABQAEAAAAQAEABQAEAAAAAIAAABQAEABAAAAEABQAEABAJgAAEABAIAABQAACAQAEAgAAEHABABAYAQAAEAEAgBABA

BAKAIABEAEQgAABEIAABEIAABEIAIAAKAIACgAIACgQAACgAIQAgAIIAgAIHABAAAIAABAAIQAgACAA

WE MAKIN IT OUTTA GM_CONSTRUCT WIT DIS !!! 

BAeAIAAIABIAIABIACABgAIABIABAAACAACQACACQACgAQAIACQACAAAAgAAgAEgAgAEgAIAEACgAEgAEgAeBgAQAIAEACAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAEACABgAAAAAAAAAAAAAAAAAEACABgAQAIAAQAIAAQAIAAgAEgAAOABEAAQABAAEQAAABEAAQABAAEQAAABEAAQABAA

BAogJAAIAEYCAQKAAmQAkAIgJEApQAYCAACABmAAkCAgJEAJACYCBQKEAmAAgAQgJAApAAYCBQCgAmQAkCBgJAAIAEYCAQKAAmQAkAIgJEApQAoAEABAACgAAAEABAAIACIACQAEgAQAEgAIAEABIACQAEACACgAQAEADQAEgAoABQAkAJQAmgJUBVQJUClQJUAlQJoAKANQDKgCEDRwIICkAJnQAAgAAAEAAgAAAEAAQACQAAABIABAAIAAgAAAEAAIAAABAACAAgAQAIAAQAAgAAACAAUAAgAAgAAACAAEAAIAAQAAABAAYAAQAAABAAEcgAAAAIQgAACAAAgABCAIAAAACEIAgAAAAIQgAACAAAgABCAIAAAACEIAgAAAAIQgAACAAAgABCA

BAUIEAgQAAAAAgAAABAAAACAAAABAACBAIEAAAgAAAAQAAAAgAAACQAAAAKAIAAAAIACAgAAAgAIAAgAAAACAAOABEIEQIhAAEQgQABEKAQABCBEQoAABEIEQCRSA

tunkka tukkaa tunkka tukkaa 

love it :D

BAJAAgAEACAAIABgAEACQAIAEACIAIgAgACACIAAACAABgAEAAKAIABIABIABQAAACQAIABgAEACAAHABBEEQAABAEAQQABBEA

I'll buy a copy of this if I can get the cart so I can use it on my mobile device :(

BATAAAAIABoAUAAQBAAJAAiAAEiAEIAAAACAACAAAAAIAAACAAgQAAUAAAAAgAAAAEAAgEAAgAAAAEIAEAAAAAAgAAAAgAEACAACQACQAEgAAUAACAAAAAAAAABAAAAAAAIAAgAAAACAAAQAAAAABAAAQAQAACAEIAEAOAACAAAAABAAAQEABAEBAgQAAAIEAAhAECQIAhA

BAJAAAgAIACQAEABAAAgAIAAQAEKgAMAAoAAAAQAAAAAAIAAIABIABAKABAAAABIAAQAAAAQAAAgAIAABAAHAJICBQAiAAEgIEABICA

BAKAKQACJAgCEgQEAoABIkAAMQACFAKAIACgAEAAAAAAAAAAAABIAIAIAEKACQAAAAgAIAAAAIACAAAAEABgAAHBBBIIAAhAAMAIgBAAGA

This is fun!

BAKAIAAgABAABAAABAAIgAEgAAAEAAKAIACgABQAEAEABQAEIACgAIAEABKAIAAgAAAAAAAABAAIAAAAEAAQAAHCBIAQUABAIEQAARBEAA

BASAAAAAACAAAAAQAAAAgACAAAAAAAAAAAAgAAAAAAEAAAAIgAEAUAAQAAAAAAIAAAAQAAgAAAAABIAAAAEAAAAEAAABAACAAAABAAAACIATAACAIAAAACAAAgAACAAAgAACAIAgAACAIAgAAAAIAAABAAAAgAA

BAAAngAIAAACgAAABQAAAEABQAEAAAAAgAIAAIACAAQAEAAABQACABAAAAAQAEABAABQAAACgAIAAABQAAAAAAEgAQAAQAEAAABQAAACgAIACHIAACBAQAAgAAIEAgiEA

It's a WIP, I have the drums and bass done,but I'm having trouble with the melody

BAAeAAAQAAACAAAAAAAIAEQAABCABoAggAAAEACgAEgAIAEAEABQACQAEgAABEACIAAIACgAQAAAEgAQAVAQKAAABAAEAAQABABCAAAACAAAAgACHBBQAAEAECKABIQIAQAC

billiam your a genius

(1 edit)

BA2BAAKQECSEgBISQICUACCQAIABgAIAEACAFgCUAGgCUAGgCUAGgCUAGACABgAAAAAAAACABgAQAIAAAACgAAAEAAIAAAAAAEAACAAACAgAAQAIAEACABgAQAIAEACQAYAIABAACgAIACgAIAA3AIABIABgAQAIABIAECABIABIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAEgAEgAEgAEgAQAIgAgAQAIAEgAQAIABIAAABIgAEAIgAABgAQAIACgAAACgAAACgAAACgAAACgAAAAAAAAAAAAACQAI8AIACgAEgAQAIACgAEgAQAIACgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgABIAEgAQACQACABgAQACQACABgBAAAAAAAAAAAAAAAACgAEgAQAIABAAAAAAAAAAAAAACwAOwD-wP-DAqABAAAAAAAAAAAAAAAAAREQRQEBUEERAFBREQREIQABBEEQQABBEEIQABABBBBBBBEQABEQABBBIAAAAAAAAAAACEIQgABCAAAAAAAAAViUJSlIVi

ik im not good at doing this lmao

why do I come here so often?

BAQALAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAgGAnAAAAAAAAAAAIgAAACAAQAAACAAAAAAAAAAAAAgAQACAAIAAQAAgAAAAAAAAAAAAABEAAQAAACAAQAAAAAAAAAAAAAAEACQAAABAACAAEQFAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAQBAAAAAAAAAAAAUAAHAVAUCBwBQCMCIAmBIEI

im sorry to say this but i think i made the best song...

BAoAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABgAQAEABQAEABQAEABQAEABIABgAQAIAAcABCEIEgAhAECQgQACECQgABCBIQIAhAEIEgAhwnPf-85znPf-85zPQABBEIQgABCEEQQABBEIMM

BAoAIAAQAAgAAABAACAAQAAACAAQAAACAAEAAIAAQAAgAAAEAAgAAAEAAQAAgAAABAACAAEAAgAAAEAAgAAACAAEAAIAAQAAgAAAEAAgAAAEAAjACAAEAAIAAQAAAAAAAAAAAAAAAAgAAABAACAAEAAAAAAAAAAAAAAAAIAAQAAgAAABAAAAAAAAAAAAAAAQAAACAAQAAQAAAoAEAAIAAQAAgAAABAAIAAABAAIAAABAACAAEAAIAAQAAACAAQAAACAAEAAIAAQAAgAAABAAIAAABAAIAAgAAABAACAAEAAIAAABAAIAAABAANABEAAAAABIAAAAgAAAAQACECQAAABAAMIIA


A nice beat to listen to :)

(1 edit)

BAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACABAAAAAEACABAAAAAkCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAfoEAAAkCAAAQJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQACABgAQAIAAQABAAAACAAAAAAIAmgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAACAAAACAAAACAAAACAAAACAAAAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAEAAAAAAACAEAAAAAAACAEAbABAAAEAAAAAAQAQAAAAQAAAABAAgAAAEAEAAAAEAAAQAAAAAAABABIAAABAAAEAABAAIQgQA

This is one of the best songs I've come across so far

is it available in p8 png format?

BAKACAAAAEoAQAFAACABAADQAAABAAJAAAAAEABAABAAIACABABgABIKAAQAAEABAAAAAACABAAEABAAIQAGAAABAEAAgABAEAQA

how do I paste songs

control shift V, i dont know why you have to press shift but i figured it out on accident

actually control v might work idk it wasnt working alone before but now it does

ctrl+v while in the music thing

BAyoAAoAAAUAAAAUAAKAAAKAAUQBAAoAAgAKAAgCIgCoCAAVAAqAAEgAUAAgCAAFAAEABAAUAAQFAAqAAQFQFAQFAAqAAQFAAUAAgCAAIoAAoCoCAUBAQJAAUBAUBAgKAAUBAQaFAKAIgACAACAAAABIABgAQAIAIAIAIKQAABgACACQgAgAEACIAIIAgAEgAHgBBCCCwgggAMEEgBBBB

Which technique does Homer use at the beginning of Book 9 of the Odyssey to inform readers about Ulysses’s adventures after the Trojan War? (OLD COPY THING I DID) BAeBQCUABQBEAFQAkABQBEAFQAUABQAIAUABQBEAFQAUACABQBEAFQACgAIACgAEgAIACAFgAQgoABIAJIAAAHAABBAIAggAAEAQQAACC

BAKAIAACAAAAkACAAgAABIBAAAABAAoAAAABAACAAQAAAAAAEgAQAAAMAAACAQEAgAAAkAAAIAARIAEAACCAEAEACABgAEgAEACAAQAAQAAgAQAACQACQACACABIABoAAABgAQAoAAUgAAACAAIAAgAIAAgAAAIAAIACAAEAAQAAAEAABgAAACAAIAAEAgAAAHIBAAQIgAAAEAgAhBGAA

(1 edit)

Just a bit of King Gizzard & The Lizard Wizard - Shanghai

BATAIABIAAQACgAAAEACABCIAEQAEAEgAgAABIABAACgAQAAACABgATAIABIAAQACgAAAEACABCIAEQAEAEgAgAABIABAACgAQAAACABgAogAAAAgAAAAAAIAAAAAAAAAgAAAAIAAAAIAAAAAACAAAAAAAAAIAAAABAAAABAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAgAAAAgAAAAAAIAAAAAAAQACQACAHIAEEBoAAQkAAQMhEwII

(2 edits)

BAKgCAAKAAoAAgCAAAAAQBAAFAAUAAFAAAAEAAAAAgAAAKAgAAACAAIAAgAAACAAQAAABAAEAHSAJACEAQAIBkAIQAAJA


BAUBiQQCAgQQCYAAQAIAEAgIAEACAYAIAEAAIAEACAAEACABAACABgAAAfAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAhAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAGQAAAEAAQAAAEAAQA


BAUEBAQAAARAAIEAgAAACBAQCAACAAkAAQAAABAASABgESABgEQCSQCIBjACAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAIAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCAAAAAkAAAAAAKAAAAAgCOkoQAAIIkIQCCAAggACABCECACEJSkCBCEIQgAB

BAKABAABAAAAAIAAAAAAIAAAAAABAASBAAEAAAAAACAAIAAAAAAIAAgAAgAAACAAAAAACAAEAAAAAACJEAAAAAgAQACAAAAAABAACABIHIBCEIEgAhCEKSgQBCEA

BAOABQAAAAAAAgAAAAAAEAAAAgAAAAQAAAAAABQAAUBQAEABgkIACgAQAEABQAsACgAIAEABQAEAmgAIACABQAEABoBIACgAUgAIACgAIACgAIABQAEABABQAEABgAIACgAEABIACIACgAIAgAIACgAHAFACAQBgAAUAIAAFACA 

swag

BAoBgAAgBAEAAQAARAAABAAQAAAAYACAAQAAABAAEAAAAQAIgACABACEgAgAEIAQAIAAgAQAgABIIAgAQAAABgAQAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAInACAAIAEAAAABAAEgAAABAAEACAAEACQAIAAAAQAIABgAAAAgAAACAhAAACABAAQAAABgAAAAgAAACQAAABgAQAIAAAAAACAAAAAAAIAAAXgIAhAIEAgAiAECEABAAICEgQgAIAEQQgACQIIwDAAA8AAAAPAAAwDAAAIgACIA . Is this song good

How to use 3rd channel thing

BAoCAAIAAABgAEAAAAAACABIAAACAAIAAIAEgAAABgAEAAQAIABgAQAIEAAgAAAEAAgAAAEAAQAAACABgAQBgAQAIQAIAEACEACABgABgAQAIAnAIACgAAACAAAAAAAAACgAIAAIAAQAEABAACAAEAAEAAgAAAEAAAAAUBAgWAAUBAgUAAAAAgKAApAAAAAAKAAUAAoAAQBAgCAAFAAKAAUoBgAEAEACABIAIAEACABIAIAIAAAACQAAQACAACABAAQAIAQAAABAAAgAAACAAIAAQAAABAAEAAIAAQAAAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcCBIAIIACAFEAQAhAAGEYQAABGAIQABBCAYCogQEAAAIBAAARAAAAEEQQAAAAAAAAAAAAAAAAA4P

(4 edits)

BAJZJBRSBbMYEQjMRBIEyYCIAIgSAAAAAgBIACYBIwAQAwASECAAAAA4AZEpkgByIRBZQIYgBQAOFSSMhIDEGQJgAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgADJXC

(WIP?)

BAxBgAQAIABgAEACQAIABgAQAIAEASAIAEACQAIABgAEACQACABIABAAEACABgAEACQAIABgAEACABgAQAIBgAQAIABgAEACQACACQACAEgAEAEgAEAIABoAEgEgAEACABIABEygAEACABIACABgAIABIACgAAAAAAIAEgAEACgAEgAIAEACgAIAAAAAACQAIAEgAIAEACgAEgAIACAAAAAgAQACQAIACQACgAQAIAEQCIAEACIAEACABCABgAQABgAQAIABEQAAAyAAAAAAAQAAgAIACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIACgAQACQAAAAAAAAAAAAAAABAACgAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAgAIACQACABgAQACQAIAEgAEACQACABQAIAEgAEgAEgAAHIhAEESIABgECQQIhAEA

BAKQAIAEACQAIABIAEACABgAEgAQACUABQAEABQAEABQAIACgAIACgAIACABQAEABQAEgAIAEABIACQAEACgAKAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEHgBACAMAgAAGAIAwAACA here's mine

This is awesome, I'm 100% gonna use it for some chiptune edm or something

here's the first loop I made!

BAUAAIBAAEIAAAEAAAgEAAEAEAACAEAAAAAqAAAAAAAABAAIUIAAAgAAASgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAIAAAAAAAAAgmQAAAAAAAAAABAAAAAAAACAAAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAAABAAAAAABAAAAAAAAAEAAAAAAAAIAAAAAAQAAAAAAAAAIAAAAAAAAAgAOIBASAkAgAAAoiAQAACASAAgAAIGhBgAAomAQAA

decent game music

BAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAEgAQAIABiAEgACACCAEAIQgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgCQAEgCQAEgCQAEoCUAFqAFQBqAEgCQBoAFgCUgCUgiUEKCFgCQBKKAIgAEgAEACABEAEIAQQAAhAAEBIHgAgAAIAIAACACAgAgAA

Viewing most recent comments 1 to 40 of 225 · Next page · Last page