Sequence8 is a basic music sequencing toy, built in PICO-8.

Featuring:

  • Not two, not three, but four audio channels for your music and beats.
  • Several instruments
  • Copy/paste-based music saving and sharing. Songs go to your clipboard, paste new ones back in.

Send me your favorites, or comment below!

Sequence8 is free to play, but you can support its development and get access binary downloads for Windows, Mac and Linux for $2.


Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

sequence8-windows.zip 1 MB
if you pay $2 USD or more
Version 6
sequence8-linux.zip 682 kB
if you pay $2 USD or more
Version 3
sequence8-osx.zip 3 MB
if you pay $2 USD or more
Version 3

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 112 · Next page · Last page

BAnAIACQAIACQAAAAgAIABgAIABAAAABQABgAIgAABQABgAIgAABQABgAAIJSSSSikkEAAAgkIJJJJSSSAAAACACIAEAEQAAAAQAQABIAIgeEAEAAIAIAACACAAEAEAAIAIAAQAEACAAEAAgAQAAgAAAAQAIAAQAAAABACQAAAEAIABAAQEgAAAIAQACoAAEAAIAAABABAACAAQABAACAAQAAAIAAIAEAAgAAgAQAAACAACABAAAABIAAACAAEgAAAIAAQACAAgAAgAAAAAAAAAAAAAAgAEAAIAAABAAOBCQAhABIgAIQACIEIABEABCQAhABIgAgABIgAA


La mejor cancion de todo el juego

Little sumtin

BAKAIAAQAAgAAABAACAAEAAIAAABAAoQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACQAIABgAEACQAIABgAEACQAIABgAQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAUAEAABAgAAICACBKEAIABICAAIABACIYIAAEgAAiAAAISAAAAKCEAACOABAAAQAAAAEAAAABAAAQAABAEAQAABAEAQAABA

(1 edit)

Its simple but im proud of it.


BAoQAIABIACABgAIABIAEABgAIABQAEABIAAQBAACABgAEgAEgAQAIAEgAQACQAIAEACABQACQAEABgAQACIAEgAEABgAgAEABgAIACgAEgAQA8ACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIABQAEABQACgAIACgAIAEABgAIAEABQAEgAIACgAIACgAIABQAEABgAIACgAQABgAIACgAEABIAEACgAIACgAEgAEAIABIABIABIABgAQAIAEACABgAQ8AAIABQAIAEABIABgAQAEgAEACABAACABQACQAIAEgAEACABIABIAEAAIAEACABQACQAQAEABIACQAQACAAIAEABIACgAQAEABIAEgAQAEgAQAIABIAEACABQACQAEABgAEABQAEACABgAEgAEgAEgAEgAEACABgAqCoAECQECoAFAUESoAFZCjQiIhAygSCIEUAhJEERJCpBgEVEMBBBGRIwBBFBlUILABFSEFgBNRFQQhhEGUUERhkERSQJBFFUYQJBFGUSQhBlEUYQJ

hey made this: enjoy: :) great fun

 BAoBAEABQQAQAEABEAIACgABAIACgQAgAIACEAEABQABAQAEARAABQAEEAAAAAABgAQAIQAAAAAAEACABgABAAAAAQAIAEACEAAAAAABgAQAIASAAABQAEgAAAAAAAAEABQACAAAAAAAQAEABIAAAAAAAQAEABIoABQAEAACgAIAAAEABQAAEABQAAAQAEABAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAIACgAAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAAIACgAAgAIACAAHABACAQAgAAEAIAABACA

I made a remix of yours :D 
 BAoBAEABQQAQAEABEAIACgABAIACgQAgAIACEAEABQABAQAEARAABQAEEAAAAAABgAQAIQAAAAAAEACABgABAAAAAQAIAEACEAAAAAABgAQAIASAAABQAEgAAAAAAAAEABQACAAAAAAAQAEABIAAAAAAAQAEABIoABQAEAACgAIAAAEABQAAEABQAAAQAEABAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAIACgAAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAAIACgAAgAIACAAHABACAQAgAAEAIAABACA

HaHa Nice :)

Can't Help my self and make more 0-0 its addicting: A7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

just Added a little beat 

A7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

i dont know how to call you music by me:BA8AgAAAIAAAAgCAgCAgAAFAEw4DAABAAkCAQCggBAQEAQgAAAEIAQAAAACAAADAAAYAIABAAIAAAFCBSAIAQAAAEACgAMAkAAwUQAQIgUoAAQAAA6ABAAaAwhAAAJQAAhAYQgDCsACA6IBAEggIJQYkAABARFARBFA8AgAAAAAOgAAAIAEAhAEAAACBEgiAAAAAQMAQAgQEAAAAACAUAAMAAAAIAAoIAAAAhAAAAJACAAAEACBQAgAQBAAIwAAAEBAIABAaggiIAMAAIAMAEACCAAQEAAAABAGAAJiAkBECAAkgAABgQgABRAQgKAAiBAAgAA

added a beat

BA8AgAAAIAAAAgCAgCAgAAFAEw4DAABAAkCAQCggBAQEAQgAAAEIAQAAAACAAADAAAYAIABAAIAAAFCBSAIAQAAAEACgAMAkAAwUQAQIgUoAAQAAA6ABAAaAwhAAAJQAAhAYQgDCsACA6IBAEggIJQYkAABARFARBFA8AgAAAAAOgAAAIAEAhAEAAACBEgiAAAAAQMAQAgQEAAAAACAUAAMAAAAIAAoIAAAAhAAAAJACAAAEACBQAgAQBAAIwAAAEBAIABAaggiIAMAAIAMAEACCAAQEAAAABAGAAJiAkBECAAkgAABgQgABRAQgKAAiBAAgAA

OK

(1 edit)

Heres the song i made ,not that good tho lol:BAyAQAIAEgAQAIABgAQAIACQAIACgAAEACQAAACAAQAIACAAQACQACABAACABAAEADAAMAAQAEACQAIAEACBgAQAAABgAQACQAIAAABIAEACgQAIAEgAgAIAEACQAIABIACgAQAIAAAA

I can't figure out how to paste into the thing?

[Ctrl] + V

(4 edits)

this song is very bad

BAyElAHFgohAhMhCLJFIIJrACCKIAJIqKUkxDBEdIIoEFEokQACbEAKEIpiEViEYOQgiICKTEoIkgkUAkSkECUS0oCSCRIJJhkoCJjEgJKFoEJNGRUKQAhhAhChkAETGIo0kgSFRBAAA

wow :0

(1 edit)

BATgAAAAAAAAEAAIAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAABIAAAAEAAQAAAAIAUACAAAAAQAAAAACAAIAAgAAACAAIgAAAAQAAAAACgAAAAgAIACgAIACOABAAAAAAAACAAAAAAAAQAAAAAAAQAAACAAAgAA

here i am again after like, three days ago

YEAH ANYWAYS MADE A NEW ONE

BAJAAIAAAAAAAAAEAAAAAAAAACASAAAAACAAAAAAAAAAAAQAAAAAAIAAgAAAAAAAABAAAAAAAAgAUAAEAAAAAAAAAEABQAAAAAAAABAAAAQAAAAAAAABAAAABAAEAAQAAABOQpABCEIShIBCEoEgiAAUKQgIBCVIQggAKCgAIA

BAoEAAAAIAAAAQAAACAAQAAAAgAAAABAAAACAAAAEAAAAAACAAAAIAAAABAAAAIAAAAEAAIAAABAAAACAAAQAAAAACAAAABAAAAAEACAEgAIACowIAAAwEAAAAAAAQAAABAAEAAQAAMCAAAMBAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAABAAAABAAAABAgCAAAAAAAAAAABVAEAAQQFABDAAJAAAAAAEgAAAAABgAAACAAEAAOgACAIEgAACCIAgQACAIQAAABBAAggBAAAEAAAC

HARDROCK

I MADE A SONG

VHAJZXB CAHSUGXCVIUAGSXB UYTYADSV IUHSACV UYTZCS IUHASDB UYGZCST IUHADSB 7YYADBE97UCHAGDE86TCGOAUEWHHXI6ATED 98AEDHX

Made another song lil jingle:

BATAAEAAAAEAAAAAAAgAAAAABAAAAAAABAAAABAAAAAQAAAAAAAAFAAUAAgAIACAAIAAgAAACgAIACgAIAAAAQAAAAAAEAAAAAQAAACAAIACAAOAQCAACQAAAAASAAQBAAAkAQgAFAQIQAEAAUAAA

how do i paste? i've tried to use ctrl v but it only removes the second spreadsheet 

this was super fun!

BAKQJACQAIQCIAIQIAAIgAAAMCAoSAKAogQAMAQBQAACBAAEgAAAhAAQkAKAOMwADAMAFgCQBoAFoAloUgIEjAHABBHLIMYQQAIFIoACCJ

BAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgABAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgAgACIAIgABAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgAgACIAIgAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAAgACIAIgAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAA

BAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgAgACIAIgAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAA

Heres my lil jig! But It might not hit your feel, just sayin:


7pUOz0YNjx7M747vNnCuJCWiq3DCu1ad0tjq7uJtfWVNuXBV8eCtuLkKICClCQh

(2 edits)

Im just randomly creating the music...(im think im not really good at music)

BAxIAAABAASAAgAAgEAABAAQCAACAACAAEAAIBAABAAIBAgAAAIAAIBAIBAAEAAIBAgAAgEAAgAAgEAAIAAkAAgAAAJAAQAAASAAIAAQCAgAAQCAAABAQCAAEAAgEAAEAgEAAIuQAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAQAAoABQAEABIAAABQAEgAIACAAAAIABQAEABAACABQAEgAAAEABQAEgAAAEABQAIAAAQAACEAIAAgAAADgAIgABQAIAAAAIABQAAACAAAAEABQAqFAAAAAAAAIAAAAAAAAgCAAAAAAAABAAAAAAAA0AAIAAAAAgAAgAAAAAAOAAAAAAgAEAAAAAAACQJAQAYCAEAlAABgJAQAEAgAARAIAQCACAEAgAA

A small little tune I made within the first 5 minutes of using the application:

BAIABIAEgAQAIACQAEACAAEAATAIEAgAAgAIAAAAEAAAAAAAAAAAAACCAIAAIACAAAABAAAAIACAAKACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAGQQAAAEEAAABBAAQQ

(2 edits)

Ngl, I thought everyone in the comment section was having a stroke for a good 5 minutes until I just realised it's just y'all work lmaoo

Here's mine! : BAnAAAAAAAACQACQACAAAAAAAAAAAAAAAEACACAAQAAACAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgAAAIAAABAAIAAAAACAAAAAQAAAAAAIAAAAAAEAAgngAAAAAAAAAABAAAAAACAABEAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAgAAAEQAAAAAAAACAAAAACAAAAAQAAAQAAAAAAAAgAAAAAAAAAACAAAAAQlAAAAAAgAAAIAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAAABAAAAEAAAAAAAABAAAAABAAQAAAEAAAgAABAAEAAAAAAAAAEAAQAahAAAAEAAAQAAAACAAARAAAAIAAAAoBAAgAAAAACAAAIAAAAEAgACCAAAAAAAAIAABAAAQA


Also , have a poppy day

BAaAAAAAAAAAAAAAAAgBoASgIIAGABQAEABgAwAIAAAAAAAAAAAAAAAAAgAMgAEgAIAhQOcABZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwBwA4PAAAAAAAABQAFQBWgFQBQAEABYAGgAGgBQAA8nAGAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_zgAwAAAAAAAAAAAAcgIEkAFgBYACQBifCQASY4DAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAg_BAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAeABAA

BAKBgAAMQAQAUAgkAAQhAgAAChIRAIKAIABIgAAABCAsEQIoQDAEAgiiAAKBACAAQAAAEgCEAQAkIKQAADCKAAHAgCkIQIChACBBQAQTDI


fiz uma musica dando clickes aleatorio

BAKBgAUAKAFgCQBoAUAKQBKQBKQBKAJBgAEAAQAAABAAEACQAAABAAEAHABAEAQgABAEAQAABAEI

BAeABIABgABAAAABAAAACAAAAAAAAAQACQAIgAAAAgAAAAABAAACCAAAAEgAEACQAAAAIAAAAABAgAAAAABDABIABgAAKABAAEAAQAAABAAEAAQAAABAAEAAHABQAAQAQAAEABAABABA

Best song ever

Copy and paste into sequence 8 to play!

<3

BAKCACAEIQAAGABsBAEAQgAACEAEAKUAIAAQACABAAEAACACQEAAUAgAEYQAgCkAQIAAABwAIAAQABCACASvCKAACAQIAQAAABAACAAAgAAAIBQEAA

HGJDGHDJFKGJGHSDFGUUFDGHDSFGNGREHTDIUYFGHDFGJHSDFGLHJCVBUDSFGJSDFGHRHTGJDFKGHHFDGHSDKGHSDKGUCVBGGUGUFDHGJKDHDFGKDFGHREDSGHYFDRHGSKGJFASDGFASHKFGERUTHDHFHSAFHSFDFHSAJFHASDUIFYJSDAFYUREIUYUJCRFIKFIKCFKCFKEDCKXSKXDLDCKILOCVKLCLCKLkCPLkCOKLFKLDFOLFGVKLGJKLGFJKLFDJKLFDJKLFGJKLDFJKLDFJKLDFJKJK i spammed my keyboard why does this sound good

BAoQQAGAAAAAgAEABgAAAAgEABAgAAAAAABIACQABAAAABIACQAAAAAAAAARAQAAAIACAAAgAIAAQIIAQAAAEACAEAEQAAgAIAQAEIABAACQACeAAABQAACAIAAIAEABEABIAIIAEAAgAAAABEAAAAAIAgAAAAEAAIAAAAAAQACgAAgAAADQAQAABRQAAAIeQAAAAQAQAAAAIACEABAAEAAAAAAAAAAAAAEABIgAAACIBAACQAEgAAAEABAABAABCQAIgAgAAAACABIAjEAACAAAgAAAAAQIAIAAIAAAgAAIAAAAAgAAAAAgAIAAAAAgAEAAAgAAAAABgAAAIABAAAAAAQAAAgAABBCABAgBEAECACA

BA7BAAQAAgAAAIAAQAAAEAAIAAACAQAAAEAAIAAACAAEAAABAACAAgAAACAACAAQAAQAAACAACAAQAEABAAgAAgAAAEAAEAAgAAgAAAEABQAAQAAAEAAQAAACAAIAAABAAIAEgAAAEACEIAIAQACIAEgAEACACCQA8ggAEAAUAAAEAAJAAACAQEAABBAECAQgAQEAAEBAQCAQgAAEBAEQAAhAAEIAEgAAhAABEAQEAQgAAkAAEEABQAABIAQIAQABAEBAEIAAJAABBQAEAAFAACBAQEAggAAECAIQAABCABIAQABgABCACAEgACABIABgA8AgAIAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAAAEABAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAAAgAIAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAAAFQBAAAIBSAAAASgEAAAAJQCAAAAAIACgAIAAgAIACgAAAAABQAEABAAAABQAEABAAAAAIACgAqIAABAAEQQBBAAEAABBACIgAAABAQAAABAAEAggAAEQAQAACAQQAgAACIIgAAAKAAggAEAIAQAACAIAAgCEEUAgAABAQIggAAAIAAhAAEAAgAABIA

COOL >.<

This sounds like a Japanese game boss fight-

BAoAAAAQAAABIAAAAEAAAAEAEAACAAAAAQAAJAAAQAAAAEABAEAAAAAAAAEAABACAAAAABEQAAAAIAABACAAAAgBkARQKUFCAAwCSRIEBJgBAAmAAABBAIBAAAAAAAAoAAIAACAAAAAAAECAAAABAAABAAAEAAAIAACAAEAgAAAACCAAAAQIAABAgAAQgAAAAAwASgIIEECiRIChIIBMAnQAgUAAEAAAAQAAgAAAAAAAAIQQCAAAKAgAEAAAIQAAAEAAABAJAAAAIEEAEBAAgAAAAAAAQAAAACAARAAAAAPIEBJQBUgEIBkARQIE8AbBBAAgIEAgAAgAAAAIAEgEAABAAgkAAAAgQAIAAAgIABAACAFAAAQAAACAAggiIR-E5TkIKIA

BA8EAIAQQAgACAAAAEIAAAEEEAICAIAIAIAgAgIgAAAAAQiAAAAIAgEAgACAQEAAAIIgAAAAIkAASAAggAAAAAgABEAAAAAAgAAkAAAIAAIAgAAEAAAhAAQAAIAAEAAQEAQAAQQAIAAAQAAABAQAAAEAAAgAAAABABA8AQAgghAAJAAIBAEBAARAACAoIAAAIAhAAAQCAgACCAEgIAEBAIAgAAAAAkAAAAAEAAAoAAIUAAAIEAAAAQxAAAAAQAAAggACCEAAABBAAIABAIAABAhACoIAAAQQAAAAIYAAiAQAAIQEAACAAAAgIAAAAAEEAIIA8AgAAAACAAAAAIAAAAAAADBAAAQAQAIEAIIAIlAAgIAgEQggARCAECBAAkAAACCEAAAAAIIAABEQABEFAAAAIAAEIAAIAgAAAAAABCAAAAABAEAABAABAAABAACAEAABAAACAAAQAABAAQiAAAAAgAAAgEAAABgQApCAAQEAASAAQAAIAECAACBACBQAEEAABBoAEEABAgICABAoAGAIAQICAAAiICARAAkAACRIEiABAAECACQACACAQAAJAIAAQAAIEAAUAAIAAEgD

BATBAAAigQIAgIACkgQAAAAhEACAAQAAAgIIECAICgAJIEAAAQCCQAIACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACTAAAIAAAAAAAAAAAAABAAAAIAAAAAAACAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAEAAQAAACAAAC

BATACACAACAABgAQAIAEAAgAAABAACQACABIgAAAAIAEAAABgAAAEIUBAAIAAABAAIAAAAAAAAAAAAgAAQAAACAAQAAAEAAAAAAIAAUAAoAAA8gAAACAAIAEAAQACAAIABAAEgAEAgAAABAAAAAEAAgAQAAgAAQAIAEAIAAAAQAAAAIAAAABAAQAAAAIABQAAAAgAAAAQQAABAAIAAACABIAEIAAgAAACAAIAAgAAEAAAABAABAACAAIAAgAAACAAAACQACAAQAAQAqABgAAIgAACEACAgAAEAQgAAECgQARAIMAUgSwCAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAYAAAAAAAggAAEUQACBACQQACBEEgIABBEEgQAhAIEQWBYDgHoew

BAUKABAFAABAAKAAAFAABAEAABAFAgCgAgCAAFAAgAAKACQBAAIAAUAAA8BAAAAAAAgAEQAAACAAQAIAEAEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAIABIAAABAAIAAABEACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIABIgAAAIAAABgQAIAFgCQBoEACABgABgAgAQgAgAQAQgAQAQAQogAAAAQAAAAACAAEAAAACAACAAQAIAAAAEAAAAQAAgAAABAACAAABAAQAAAAIAAAAQAAgAAAAQAAIAEACIAAAAgAAAAAEQAIAAgAAgAIAAIAOABABAIAQBAEIEggAAAIQAQAACAUAAhDAIcAAhD

(1 edit)

megalo-pico8:
BAKKAAAAAAAQBAAAoAAAAAAAABABAAKIACEAAABAAAACAAQAAACAAQACQAUAEAAQAAABQAAABAAEAAQAAABQAAACAAIAAgAIAAgAAACAAIAAgAIQAOIAABACAQAgAAEEAQABACAQAgAAEAIAABBAEQgA

BAJAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAoEACABAAEgAEAAQAIABIAEACABAABgAQAAABQAAABAAIAAgAIAAABAACgAAAEABAAQAEQAIAAgACQAACQEACABIABgAEQAQAIAEgAEACQABAKgAAACAAIAAgAAAEAAQAAABAAEAAHIBABASIQEgEAEAIhABA

BAIAAAAIAAAAIAAAAAABAAAABKAIgCgAJACoAKACgAKACgAIICkAIKQAAABAEIBAAAIAAACAAIABAAFQAHAgAACAAgBDCBAAAoRDA

BAeAABIEAAFAAAEIAACCCBAoAREQigQAAUAAQCAgQAAkAAIEIAAACIgQIEAAFAAUAAICAABAAkAAEIAARgBJQAIAAAAAAAQAQAAAAAAAQAIAKAJAAiAAQCAAJAAhAACCigIgCAgIqIAABAAEQAgAAEAAQABACAQAAABEAIAABAAEQAgAAEAAQABACAQAAABEAIAABAAEQAgAAEAIgAAACAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABBAI

awesome!!!

try making this BA8AQBoAUAKQBKQBoAUAKQBKQBoAKAAUAKAFgCUgCUAKAFgCUgCUAKgCAABgAQAIABIABgAQAIABIABgAIAAQAIAEACQACQAIAEACQACQAIACAAUAKAFgCUgCUAKAFgCUgCUAKgCAAFgCQBoAFoAFgCQBoAFoAFgCoA8AAIAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAgAAACAAAAAQAAAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAQAAAAAAEAAAAAAAAAIAAgAAAAAAEAAAAAABAAAAAAAAAC7AAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAqCKAAggCAAggCAAIoAAggCAAIoAAAIoAAACKAAAogAAAKIAAAKIAAgCCAAKIAAgCCAAgCCAAogAggCCAIogAAIogAACKIAIogAACKIAACKIAggCCA

Se puede exportar musica

Music can be exported

Hi, no way to export music currently

ah, it doesn't matter yet what a good project.

BAoBAAACEAAAAAAAEAAAIABAAAAAAQAAAIABAAgAEAAACQAAAAAABIAAgGAAQDKQDgCUgGA0AAA0gC0AgCUNAAAa0QAACQQAACQQAACQQAEABAKAAAACAAAAAABCQAAAIAAAACQEAAJAAAACAAAEAgAAAABAAAAAQAAHABABgQAwAQAAEIABADA

BA7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

BAKAhSzQQCEQHAIQAPABl0BgAktiDAJQAQAQAASAEggIAAADQAUAIAAAA

Viewing most recent comments 1 to 40 of 112 · Next page · Last page