Sequence8 is a basic music sequencing toy, built in PICO-8.

Featuring:

  • Not two, not three, but four audio channels for your music and beats.
  • Several instruments
  • Copy/paste-based music saving and sharing. Songs go to your clipboard, paste new ones back in.

Send me your favorites, or comment below!

Sequence8 is free to play, but you can support its development and get access binary downloads for Windows, Mac and Linux for $2.


StatusReleased
PlatformsWindows, macOS, Linux, HTML5
Rating
Rated 5.0 out of 5 stars
(51)
Authorbilliam
GenreRhythm
Made withPICO-8
Tags8-Bit, chiptune, Mouse only, Music, Music Production, PICO-8, Pixel Art, sequencer
Average sessionA few minutes
InputsKeyboard, Mouse, Gamepad (any)

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

sequence8-windows.zip 1 MB
if you pay $2 USD or more
Version 6
sequence8-linux.zip 682 kB
if you pay $2 USD or more
Version 3
sequence8-osx.zip 3 MB
if you pay $2 USD or more
Version 3

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 162Next pageLast page

BAUBAAQAAAgAEAAAAAAAgAAAAAgEAQAAAEAAAIABAAAAAAAIAAAAAIBAAOBAAIAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAACAAwAIAAUAIAAgAAABQAAAAAAAgAAAAAAEAAACAAIAAQAEAAAAAAAIAAAAAABAAOABAEAAgABAAAIAAAABAQAABAAIQAAAACAAAQAA

I was staring for like 5 minutes wondering why the comments were filled with gibberish 馃槄

BAT4DEACQA-AA4jqkIICAgIQBIAFICAgI4DiAAwBigIICAAHICiAHATAIACAAIACAAIACAAAACQACQAQACAAAAAAAAABgAIAEACgAAABgAAA

(1 edit)

BATACIABACIABACIABACIABACIABAAQABIAQABIAQABIAQABIAQABIoACIQBACIQBACIABACMBAACMBAAACABAFCABAFCABAFABJABKAAAAAgCoAKAgACIAIwAIAIoAIAoAAIABoAAAAQAQAIAFgACABAAEAAARAgAUAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAGABAAIIAAACAAAggA

(3 edits)

This is so cool!


BAKIBAAAIBAAAIBAAAIBAAAIBAgEAAUIACABQAIACAAAAEABAAIACAAEAAIAAAAAAAAAAAAgAAAEAAIAAQAAAKQAEAAAAEABAAAABQAEAEABQACgAHgBAAAEAAhAACQAQAACE

BALoAAAAAAAAAQBUAFAAAAAAAAgEIBSAAoAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABgAQAIABgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAQAEIAIACIAEABIACACLQAAAAAAAAAgAIACAAAAAAAAAIACgAAGABAAAEAAAAEAAAQA

BAKAEgAEgAABIABIAQACQACAEgAEgAnIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAIAAAAAAAAAAAAgAAABAABAAQoQAAABQAEAAQAEABAAEABQAAABQAIAAgAIACAAIACgAAACgAIAAgAIAIAAgAIACAAIACgAAACgAIAAgAIQAAABQAEAAQAEABAAEABgAIACAAHABAAAAAABCEAAAAAAEA

BAURAAICAERAAICIARAAISAABAAIAAACQAIABIAEAAUAAEAUAFIAASREAUAIAAoAAgCAAAAAEAAgAAABAAIACBAAAACAAAAQAAAAAAAQACQACABAAA

BAKAAgARsAMgHUCIAFACSCgIOgAdAAJAAAACYABAIACAAAYBCQAgAIAIAAAABAABABABAQAABAQBAAH3B2SSfgsk8HYDpzBwSC

a rather simple and short ones but with my 0 musical knowldge im kinda proud about it:)
BAKlAAIAAQKAAQAAUCAABAApAAAEAAIQAAgAAAIAACAAABAAEAAQAAHAAAEAAAABAAAQAAAAEA

BAeAIIEAAAAAAAIIAggQAAAAAAAAAAACEBAAAAAAACEAIQEAAAAAAAAAAgQQAAAAIIAgQAACBBAAABAAQAA8QAAAEAAEAAABAABACQACAAAABAACAAAAAQAAAAAAIAAABAACAACAAQAAACAAEAAgAAABAACgAEAAAAQABAAIAAQAAAEAEAAgACQABAAAABQAAAAAAEAAAAAABAAAAAQAAACAAEAAAAAACAAAAAABAAAAAgAAgAECoAIAAAAIAAAAIAAgAAAAgAAAAgAIACAAAACAAAACAAEAAAAEAAAAEAAEAAAAEAAAAEAAQAAAAQAAAAQAAACAAAACAAAACAAIAAAAEACAAQAAGABAAIAAIAABIAQAB

BAoAAIAAgABAAQAAAAAAAABAABAAgAIAAEgAEACABAAIAAgAAABAAIABABAACAAAAEAAQAAgAEgAEACABgAQACAAAAAIACAAAAEAAgAEAAgJIAeAAEAAQAAAAAABABAAQAAQAAAAAAEAAQAAAAIAAAAQgAAAACCACAACAAgAAABIAAAACAEAAgAAAACARAAJAAEAAAABAAAAAAAAAAwCAAAgGIAAAAAAgABAACAAg

cute program :)

BAJIAAAAAABAAAAAgAAAEACAAEASAAQAAAAgAAACAAIAAQAAQAAAAAAEAAAAEAAAAEAAQAQAAAAgIACAAAAAIAAAAAQAAAAAAIAHgAUQAIAEAACABAgAQAA


BAUAIgABQAgAAQABIACgAABABgAQAAQACIACACAAQABEABABQACQAIAEAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIAAQAAAAAABAAAAAQAAAAAAEAAgAAAEAAgAAABIAEgAEAAACAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAgAAgAAAABAIAAABOIAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAgAAAAIAAAAAAIAA

Is this good?

Bekn bsvdcihbiuhiuhHiGUIGihbuygGgyG7tfHubUgfTRSygVtrdHgvHtcJhnOuhUTvUYbIUnIHvyTfUYBJHYTf&vUGvTRfUTvYtcUYgUTvUYbUYvUYbUYbTfYUBUTvYTvUYgYTFuYeJhbYtdIUhUT5/uhNoiNygDtrcYhbIvTRdyYGytD6tBytc%rv&Yf

idk what im doing


BAnFAAoAUAAQBKAAgCAAAAAQBAAAAQBAAFAAoAAgCoAUAAQBAAKAAAAAAFAAUgCAAFoAAgCAAKAAQBAQBAABQAIAAABAAIAEACgAAACQAAQoAFAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAoAAoAAAAAAAAAQBAAKAAAAAgCAAKAAoAAAAAAAAAAAAoAAAFAAoAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAmBAAIAAABAAIAAABAAIAAABgAQAIACAAIAAQAAABQACIgAAABAAAAAEAAQAIAAABgAAgAQAIAEACAAIAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACcIBAAAEAAAgAAAAQAAACSAAAgBAAAIAAAAGAQggEAAAYAgAAAAIAABAEAIBAAACAAAgAAAAIgABC

fuck yeBAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQACQAAgAEgAAAAAEABIAAABgAQJAEABAAAABIAAAAQAIQAIAEQAeAEABAAEAAQAAQAIAAABIgAgAAAAAAQACABIAEIAIAEAACQAAAEACAAIgAIAEABgAIAEABIACQAEgAIAIVABAAAQAAAAEAAAABAAAQQIAAEEAEABRABQQIIAEAIQABACEQAgABEJUw

a variant


BAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAEAAIACIACIACABQAAAEABBQAeAEABAAEAAQAAQAIAAABIgAgAAAAAAQACABIAEIAIAEAACQAAAEACAAIgAIAEABgAIAEABIACQAEgAIAIVABAAAQAAAAEAAAABAAAQQIAAEEAEABRABQQIIAEAIQABACEQAgABEJUw

first song i've made!

song: BAoAIABIABACQACQAgAEgAEAIABIABACQACIAgAEgACAIABIgAACQACIAgACQACAIgAEgAACIABIAgACQACAEQACIAABEgACAQABIQACACACABoAIAAgAAACAAIACIAAgAAACAAIACABAAEAAQAAABQABAAEAAQAAABQAQAAABAAEAAQAEgAAACAAIAAgAIACAAQAAgAQAACAAQAAACAAQAIAEogAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABAAIAAQABAAIAAABAAIAEAAHABAEIAgAACCAQQAgACA

I made ANOTHER SONG:


BAlAAACAAAAAQAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAEAAAAIAAAAAAAAAAAAgAEgAEAAQAAABQAIAAAAAAAAAAACQAEABwAIAAACgAEAARAAACAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAgAIACQAIAAgAAACAAUAABAAAAAgAAAAAAQAAAAAAIAAAgAIAAAAAAEACAAAAAAAAAEAAgAAAOBJAJAIDAyAAgQKAgQIEQQMQKAkEKAAIASBAAIA

i like it! (the app)


i would  have LOOVED if we could download the song we made as a .wav file or smth...


my song:

BAUAoABKAAAFQACIBAkCAAAgECABIACABAQoAAAIBASCBoQQAoIBIBhIAUAAAQAEAAAAAABQAIAAACgAAACgAEABIACABQACgAEAQAEAEABEABAAUAAIACAAABQAEARQEABACgAIgAIAEABACgAIACIACgABQAEQAEABAEAOCAAABABAAQAAAIEAJAgAAQIIAgAAEAABAABQEA

BAUAAEABAAAAEABAAAIACAAAAgAIAAAgAAAAACQAEAAAAAAEAAQAAAEABUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAABAAEAAABAABQAHBgAQAIAEACABgAQAIAAHAgACCCIggAACAIAgAAC

BAKAiAACAAhAEIBAAIICAQAAACACAAKAQAAIAggAAAABACgAAAAACAAQAAKBAgAACAAAAEEAAAwDAAAAAAAgAAHQEBhAEQYAAREEAQABBA

BAIAAAABAAEACIAIAEgACAAIAUAAAACAACACAAEAAQAQQACQAAEAAAAAQAQABAABACAIIAIAAEACQBAAJAAAAABAIEAQQAAEBAIEAQQAAHAAAGAQBoFAVASBwAAEA

BAHAAAACAAAgIAAIABAAiAIAAAACQAIAAIAAACAAIAAIAKAAAACAAgAAgAIAAAAIAAICAABgAHAAACgCAAAoAgCACEABA

BAUAAgACACIAIgAEAAgAEAIgAgAAAAABIAEgAQACABIAEIAQACABIAEgAJAGQAYABgBEAGACYgBADAAEACJAGAAAADwAAwDABPAE8AQAE8AVAABBEAFgAIBAVIAJACIIAQAACCAAAQAhAIAUgAAEHRoAgCBIVAhAAGAy

boom boom

BAeAAQAIAAQAAAEAAEACAAAABABgAAABIAAABIAAABAAAABIAAABIAAAAAABAABAABAEAAABCEAEAAgAEAAeAIABgACQAIAAQAIQAAAQACEAQAAABAACAAQACAAQAAgACAAABCAEAAAAAQAEACAAIAAMAAQAAAIACIAAeAEgAWwAYAAwAGwAYAMAAgAEACAAAAAABBAGAAKQEAgCAFAAQABgAAACAAQAAgAIAAABIABABQACQBQAAVAABBEAFgAIBAVIAJACIIAQAACCAAAQAhAIAUgAAEHRoAgCBIVAhAAGAy

(1 edit)

This is so fun! If there were additionally features I could request, I would like to see a little more control in the bottom bars-editor. Duplicating bars, rearranging them. Super cool work for a free project!


Heres鈥檚 my song:

BAyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABEAEQAEAAIAAgAQAQABQAAAAQAQABABEABAACAAIAEAEQAEAAAAEAEQAQABQAAgAAACABABEABAAAABABEAEQAEAAIAAgAQAQABQAAA7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAAAAEAAAAIAAAABAAAAAQAAAIAAAAAABAAAACAAAACAAAAAEAAACAAAAAQAAAAgAAAAEAAAAAABAAgAAAAAAEAAAAIAAAAIAJAQAEAAQAAAAQAEAAQAAAAQAAjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAQAACAAIAgABCIIAAABAEAgAAACAIQgACCAAQAABAIAAgAACEIggAAAEAQAACAAIAgABCIIAA

neat toy I got this error though after messing around. 

runtime error line 522 tab 0
local center = prev_el.x + p

rev_el.width/2

attempt to index local 'prev_el'

(a nil value)

in navigate line 522 (tab 0)

in _update60 line 283 (tab 0)

at line 0 (tab 0)

BAAoQAAAAgAAAAABAAAAAAAAABAAIAEEAAAACAAAABAAAAAAAAAQAAACAABAAAACAAAAEAAAAAAAAAEAAgAQQAAAAEAAAAIAAAAAAAAAABAAIAAogAIAAABAAAACAAAAAQAAACAAQAAIACAAEAAAACAAAAEACABIAEACQACgAAAEAAAAIAAAAAABAAIAAABAgAAACIAAgAQAAAAAAIAEACQACABcBBEAQEABAEAQAARAEQQQABAEBQAABAEAQEABEEEQAARAEAQAABAEBQABBBEQQEABEEAQABRAEQA

BAKACIAIAAQAAgCAAEAAQAIgAAAEAAKgAAAAAAIAAAAIAAABAACAAAACAAIAAAABAAAAIAAAgAAAAAEAAHCIAAAAAAAAEAAEAIEAA

wat

BATQCEAAQAFAAAAYBAAAAAAAAAAAAAQABABUBAAAAAAAAkBGYCYAZAoAIAAAAMAAAAAQCAAAAAAAAAAAAAAAAgAYACQAEACgBIABgAYACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAQACgAQACgACACgAABCggAACgAmAAsAAAAAAAAAAAAwCAAAZAAAEQAIABAAIAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCYAABCYAABCADDQQSQQgAcABAAICIAAAgIoAMACAAIIAAgQCCAAQQAAIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAggAAAcoIECCNIAxAA

sounds like a song from VVVVVV

BAUEAAQACAAIAEAAAAAQACAAAAAAAQAIABABEAAQAQABAAIAIgAEAkQAAUgAAQAIAAQACAAIABACEAAAAAAAABgAAABAAIAAQAAACIAEAAgAAABAKAEAAQAGAgAABAAAABEAAQAAACAAGBACRAICAAAgAAhAQ

Something Short

BAUCRgQQEiQEAUQQIBhgCEAGgCEACiQQQBoARIhAJJJlAkIEESAJEUgAARAAABEAAAAAAAAAAAAgAgAAAAAAAAAAABCAAAAAAAAABACAUQBAAEABQAGEEYAEABQAAABggCAAggAQAIAIAEQABAAYAEAAQAGACABOQABEAAAAAAAAAAAACCCAgggAAIIIAEGBRIJKKA

BAUgABACIAEQAIgAgAABCQAIAIQACAIQAgACABEACIAIAQgAEACACEgAAUCgAAAAwAMAAAAEACAAQAGgBQAAQAEAAAAMADAAAAGgBAACgBYADQAAUAQAAACAAEAAgAAAAgAEACQAIABAAEAAgAAABAAIAAAAIABgAEACQAAOnEABHEAgAI4kAI4gAQUJBSwBBAIBCaJQCOICEB

Awesome! So clear to understand and easy to use.

Some suggestions:

- export function

- mute/unmute instruments with a button

- tempo setting

BAAoQAAAAgAAAAABAAAAAAAAABAAIAEEAAAACAAAABAAAAAAAAAQAAACAABAAAACAAAAEAAAAAAAAAEAAgAQQAAAAEAAAAIAAAAAAAAAABAAIAAogAIAAABAAAACAAAAAQAAACAAQAAIACAAEAAAACAAAAEACABIAEACQACgAAAEAAAAIAAAAAABAAIAAABAgAAACIAAgAQAAAAAAIAEACQACABcBBEAQEABAEAQAARAEQQQABAEBQAABAEAQEABEEEQAARAEAQAABAEBQABBBEQQEABEEAQABRAEQA

(1 edit)

swanky

BAZAIAAAABAAAAAEgAAgAAAAAAABAAAAQAAAAAAAIAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkAAAAAACAAAAAAAAAAABAAAAAEBAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAACAAEYIAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgAABAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAACMCAAAAAAAAAAAAAABAAAACAAAAACAAAAg

(1 edit)

Something simple and funky :)

BAAoQAAAAgAAAAABAAAAAAAAABAAIAEEAAAACAAAABAAAAAAAAAQAAACAABAAAACAAAAEAAAAAAAAAEAAgAQQAAAAEAAAAIAAAAAAAAAABAAIAAogAIAAABAAAACAAAAAQAAACAAQAAIACAAEAAAACAAAAEACABIAEACQACgAAAEAAAAIAAAAAABAAIAAABAgAAACIAAgAQAAAAAAIAEACQACABcBBEAQEABAEAQAARAEQQQABAEBQAABAEAQEABEEEQAARAEAQAABAEBQABBBEQQEABEEAQABRAEQA

P.S. Someone, add mids, please.

here ya go duder

BAoAAAABAAQABABAQAQAEAAQACABgAAAEAAggAAAQQAAAIIAIAIABIAIACAAQABgAAAIAAABAAIgAAAEEAAAEgAEACIABIAAAAAACQAIAEACABoQAAAAgAAAAABAAAAAAAAABAAIAEEAAAACAAAABAAAAAAAAAQAAACAABAAAACAAAAEAAAAAAAAAEAAgAQQAAAAEAAAAIAAAAAAAAAABAAIAAogAIAAABAAAACAAAAAQAAACAAQAAIACAAEAAAACAAAAEACABIAEACQACgAAAEAAAAIAAAAAABAAIAAABAgAAACIAAgAQAAAAAAIAEACQACABcBBEAQEABAEAQAARAEQQQABAEBQAABAEAQEABEEEQAARAEAQAABAEBQABBBEQQEABEEAQABRAEQA

BAHAAAAEAAAAFAAgQAAAEAAIAAEAAIAAgAAAAAACAAIAEAGABABAUAAgAEAGCAB

More Music

BAUAIABIAEQAQACQAIAAgAEgAQAIAEACQACABCQEoAFICChIQBKABgAEAAUAIAAIAAIAAIAAIAAgAAAIAAQAAAQCAQCAQCBQIEAmgAoEEAJhAIFAAA

(1 edit)

Nice Beat

A7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

BAbACAAAAAAAAABAAAAAAAgAAAAAABAAAAAAAAgAAAAAAAgAQAIAEACAAAAAAAAABAAAAAAAAAIAAA

you know exactly what song this is 

No, I don't

(1 edit)

another one lol

Title: Syllable

BA8ABABAACAAAACAAIAAABEAAgAAABgAEAIABIABACQACQAgAEgAEAIABgAEABIACQAEABIACgAEABQACQAEAEAAIAAAAIAAgAAAEIAAAEAAAQAIAEAAgAIABAACAAEACACQACAAEAAABAAQAAACgABAAQAAACAAQAE8QBQBAgCAAAgCAAKAAQBFAAoAAQBACQAIABIAEgAEACQACABIABIABEACABIAEACQAIQEIAEgAQAIABgACCCCAEEAAAEEAQQAACGEAACCAAAEAAEiEACCCAiACAIAEiAEAKIACACAAIAAgAAACgAgAAACAAIAAgAI8BABAACAAAACAAIAAABEAAgAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQACABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAIAAQAAAAQAAABAAIQAAAIAAAAIACgAIACQACgAIAEACgAEACQACACAAIAAgAAACgABAAEAAQAAABQAjQAABIEAQAABAEgQAABAEAQACBAEAQAABIEAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAARgABAQAAgAEAEAABAACQAA

Viewing most recent comments 1 to 40 of 162Next pageLast page